Vår automagiska importmall

I de fall att du inte hittar ett företag i listan med importmallar som passar så kan du välja alternativet:

  • 0. Låt Spirecta välja (använd bara om du inte hittar något bättre alternativ)

Det som händer då är att Spirecta kommer att gå genom vartenda importmall i hela systemet och försöka matcha ditt kontoutdrag. Du kommer sedan få det bästa resultatet från den matchningen.

Det fungerar bra i de flesta fall, men då den tar bankerna i ordning kan det ibland uppstå oförutsedda resultat eller att vissa poster tolkas konstigt. Det är därför alltid bättre att välja importmallen för den specifika banken, leverantören eller företaget som har gett ut det.

Välj hellre "SEB " för ett kontoutdrag från SEB än låt Spirecta matcha American Express-mallen. Då plockar den t.ex. snyggt bort verifikationsnumren i titeln vilket ger dig snyggare transaktioner och rapporter.

De fall det är bra att välja det här alternativet är:

  • När du inte hittar din bank eller leverantör
  • När du inte är nöjd med det resultatet som en annan mall gav

Tips! Du kan förinställa importmallen för tillgångarna / kreditkorten i steg 1

När du skapar eller uppdaterar en tillgång eller skuld så kan du välja att sätta en förinställd importmall. Då slipper du välja den varje gång. Du gör det i steg 3 i administrationen.