Vilket start- och slutdatum använder ni när ni importerar transaktioner?

Jag är sedan tidigare van vid balansbladet. Där importerade jag alltid transaktionerna kalendermånad för kalendermånad när månaden var slut och några dagar gått på nya månaden, dvs. för exempelvis mars detta året blir det alla transaktioner from 2021-03-01 tom 2021-03-31. Det gjorde jag även om datumet jag genomförde importen var mot slutet av månaden efter. Om jag vid något tillfälle hade flera kalendermånader som jag inte importerat så importerade jag varje kalendermånad för sig, inte i samma import. Så när jag började med spirecta så har jag helt enkelt fortsatt så.

Men jag funderar på om det vore enklare att välja start- och slutdatum på annat sätt, t.ex. importera alla transaktioner fram till det datum jag genomför importen. Då tänker jag att det borde vara enklare att stämma av saldot på mina tillgångar och se om värdena stämmer med de som står på mina bankkonton.

I denna frågan söker jag inspiration från andra användare. Hur gör ni? Hur bra tycker ni det fungerar? Vad skulle ni rekommendera? Skriv dina tankar helt enkelt! :slight_smile:

Jag importerar från det datumet där jag slutade senast till idag. Så ofta ca en månad men inte noga med datumen. Sen stämmer jag av med hur det ser ut just vilket kan bli mitt i en månad, men ca en gång i månaden. Det funkar för mig!

Finns inte risken att transaktioner dyker upp på kontot med olika lång fördröjning och därmed att det inte blir så enkelt som att bokföra allt från senast bokförda transaktionen?

Har hänt någon enstaka gång. Men jag använder mest mItt shellkort, och importerar enbart de transaktioner som gått helt in. Första dagarna står det bara som reserverat belopp. Några återbetalningar har ibland gått in på det datumet köpet gjorts och då har det blivit problem. På Danske Bank finns en kryssruta vid varje transaktion som jag använder när det är importerat.

Okej, så det verkar inte vara så farligt som jag föreställer mig, Då kanske jag byter strategi framöver :slight_smile:

Jag har Skandiabanken och där kan jag ställa in vilket datumspann jag vill se transaktioner för och därefter importera det spannet till Spirecta. Då blir det alltid rätt på sista raden.