Visa ”periodisering” i spirecta

På rikatillsammans-forumet diskuteras det i en tråd om hur mycket man ska månadsspara. @janbolmeson tar upp något som jag tycker är rimligt. Notera att det är ryckt ur sitt sammanhang.

Jag kan ju spontant tycka:

  • semestersparande / bilsparande etc som ska gå till en konsumtion inte är något sparande. Det är en periodisering.

Hur skulle man kunna få in detta i spirecta?

  • I budgeteringen, att man kan sätta upp såna mål eller belopp som visas som en ”utgift” fast i framtiden.
  • Rapporterna, resultatrapporten över en period tar inte hänsyn till att man väntat väldigt länge med köpet/utgiften.
  • Rapporten över sparkvot. Den räknar bara inkomster - utgifter över vald period. Månader då man har denna planerade utgift blir väldigt snedfördelade med negativ sparkvot trots att man sparat som vanligt till sina konton.

Tex budgeterar jag 500 kr / månad för service av bilen är det väldigt svårt att 11 månader om året minnas att jag ska ligga under budgeten med 500 kr. Den 12 e månaden kommer utgiften som dessutom blir oproportionerligt stor den månaden trots att den var planerad. Kunde man visa genomsnittliga utgifter för en kategori eller kategorigrupp skulle det vara lite lättare.

Problemet är att enskilda stora köp snedfördelar de vanliga månadsutgifterna. En separat kategori skulle lösa symtomet men det borde gå att lösa på ett annat sätt i spirecta :slight_smile:

1 gillning

Jag har också funderat kring detta en del, och inte hittat något sätt att lösa det intuitivt i spirecta. Frågan där är väl huruvida man vill göra periodiseringen praktiskt eller virtuellt, dvs vill man faktiskt ha ett konto där man sätter av X kronor i månaden till semester eller skall allt ligga kvar på samma konto praktiskt men man skall varje månad ha en ökande reserverad pott?

Jag gör på det praktiska sättet, för att det är lättare och för att kontot jag periodiserar på har åtminstone lite ränta så man tjänar ihop till en pizza extra om året. Gör man så tror jag man får acceptera att inte budgeten håller ihop, i spirecta.
Möjligen skulle man ju kunna skapa en fiktiv skuld som ökar i värde motsvarande periodiseringen varje månad, och minskar i värde när man använder av de pengarna. Det vore dock väldigt mycket pill.

Min plan är en kombination: Ett särskilt konto för periodiserade pengar och ett Excel-ark med mina kuvert/periodiseringars fördelning mellan de olika kategorierna i budgeten. Gör det lätt i vardagen att veta vilka pengar som faktiskt är öronmärkta (de som står på period-kontot) och när det behövs ta reda på till vad (Excel-dokumentet).

Tänker att det borde räcka att uppdatera Excel-bladet tidigt varje månad, när alla intäkter är bokförda på kontona (och därmed redo att fördelas i kuverten) och sen subtrahera föregående månads utgifter från respektive kurvert.

Men det är klart, inbyggt i Spirecta vore fint. :slight_smile: