201010 - Ny version med många uppdateringar (ny rapport, ny navigation, era önskemål)

Ny version med många uppdateringar (ny rapport, ny navigation, era önskemål)

Då var det återigen dags för en större uppdatering av Spirecta. Det kan som vanligt innebära några barnsjukdomar, men vi hoppas att du kommer att uppskatta dem. Tack för all hjälp med rapportering av buggar och önskemål.

Större förändringar

Tydligare fokus på transaktioner

I den här nya versionen är det tydligare fokus på transaktioner och de olika sätten att få in data i Spirecta. Mycket av jobbet framåt kommer att ligga på att förbättra just de här delarna. De största skillnaden du kommer märka är att det finns en ny meny som heter Transaktioner.

Ny rapport: “Din förmögenhetsutveckling över tid”

Vi har även slutfört arbetet med en helt ny rapport där du kan se hur dina tillgångar och skulder har förändrats över tid.
Vi hoppas att du kommer att gilla den. :+1:

Förbättringar i prestanda

Jag vet inte om du kommer märka det, men navigationen mellan olika sidor är nu betydligt snabbare vilket borde ge en bättre användarupplevelse. Framförallt gäller det när man administrerar sina kategorier och jobbar med transaktionerna.

Uppdaterade videoklipp in kom-igång-guiden

Jag har även uppdaterat flera av videoklippen i kom-igång-guiden. Ljudet är bättre och det är filmat i den nya versionen.

Önskemål från er som vi har fixat

Kommentarer till inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och transaktioner

Ett önskemål bl.a. här och här av t.ex. @AndersH var att kunna lägga till egna kommentarer eller beskrivning på olika ställen. Nu är det möjligt att lägga till en kommentar eller beskrivning. Det finns nu med på ett par olika ställen.Tanken är även att utveckla den funktionen ytterligare med att kunna t.ex. sätta etikett på sin transaktion med # och därefter kunna söka. på det.

Möjlighet att dela upp en transaktion i två i importen

Ett önskemål från flera av er har varit att kunna dela upp en transaktion i steg 3 i importen. T.ex. en betalning av både ränta och amortering ska kunna delas upp i två transaktioner. Nu finns det ett första utkast på den möjligheten.


Förbättringar

Följande mindre förbättringar är också genomförda.

  • Tydligare översikt i “alla transaktioner”-vyn genom att göra beskrivningen lite mindre framträdande.
  • Hemsidan spirecta.se har fått en ordentlig uppdatering
  • Kategori-grupp-rapporten är förbättrad och går i linje
  • Tog bort “översikt” i menyn
  • Lade till antalet identifierade rader i import-guiden
  • Lade till “Övrigt” som tillgångstyp jämte aktier, räntor, guld och likvider enligt önskemål från bl.a. @Bjoern .
  • Export av data till excel.

Fixade buggar

Ja, jag hoppas att du uppskattar nyheterna och får glädje av dem. :+1:

Många hälsningar,
Jan Bolmeson

Efterlängtad funktion. Även att kunna sätta taggar/etiketter redan vid import.

Tack @AndersH - ja, det kommer i veckan hoppas jag. :+1: