Synkronisera de olika transaktionslistorna till en

I uppdateringen enligt 201010 - Ny version med många uppdateringar (ny rapport, ny navigation, era önskemål) ändrades utseendet på “alla transaktioner”-vyn.

Det finns tre olika listor på transaktioner vad jag sett:

  1. Alla transaktioner
  2. Huvudboken
  3. Kontotransaktioner (egentligen Alla transaktioner kopplade till kontot x)

Alla transaktionslistor har olika utseende och jag önskar att de vore konsekventa och lika.

Jag vänjer mig snabbt vid ett visst utseende, men skulle jag välja ett bland dessa tre, väljer jag alternativ 3. Kontotransaktioner. Där är ingen text för framträdande. Jag tittar väldigt mycket i beskrivningskolumnen.

I 1. Alla transaktioner blir beskrivningarna mer svårlästa när de är ljusgrå. De andra kolumnerna i fet svart blir för framträdande. Naturligtvis en subjektiv åsikt. Det får inte heller plats lika många rader på skärmen.

Transaktionslista 1 kallar kolumnen för Kategori medan lista 2-3 kallar det Beskrivning.

Vad är det egentligen för skillnad på 1. Alla transaktioner och 2. Huvudboken? Jo, nu kom jag på det. 2. Huvudboken kan visa konteringen, men har inte möjlighet att markera transaktioner. Jag skulle nog hellre välja att helt ta bort 2. Huvudboken och lägga in pilen för att se konteringen i de andra två listorna. Annars kan man överväga att lägga 2. Huvudboken under meny Transaktioner. Förklaringstexten stämmer inte riktigt under rubriken i 2. Huvudboken (eller i alla fall inte helt tydligt).


https://app.spirecta.com/transactions/view


https://app.spirecta.com/transactions/ledger

Ja, det här har stört mig också. Det är en kvarleva från att de skapades vid olika tider i historien. Återkommer med den här när jag funderat lite längre.

Hej,
Jag vill ta upp detta ärende igen, eftersom det inte verkar vara särskilt prioriterat; Varför går det inte att skapa en “riktig” huvudbok, som ser ut som den gör i ett normalt bokföringsprogram? Det skulle lösa alla tre problem som tas upp här, eftersom transaktionslista (verifikationslista) och kontoutdrag bara är andra sätt att sortera huvudboken på.
Snälla Jan. Höj prioriteten på detta ärende, så att dessa listor blir användbara, nu är ganska krystade.

Hej @OlaJola,

Sorry, kan du hjälpa mig med några skärmklipp på vad du saknar och kanske en skiss på hur du skulle önska det? (är inte riktigt säker på vad du menar med en huvudbok). :see_no_evil:

Jag försöker hela tiden harmonisera olika delar i verktyget, men jag tar jättegärna emot feedback och gärna en skiss.