210428 - Kontinuerliga uppdateringar

Vi gör för närvarande kontinuerliga buggrättningar just nu. Den senaste större uppdateringen kan du läsa om här:

Vi arbetar även med en del av era förbättringsförslag, som tydligare översikt i 12 månaders rapporten.