220531 - Väldigt stor uppdatering

Idag släppte jag en ganska stor uppdatering i Spirecta som jag hoppas att du kommer att uppskatta. :blush:

Stort tack till alla er som bidragit med tips, idéer och förslag i support-samtal, forumet och på andra ställen. Även ett stort tack till bl.a. @Lennart, @Muraks, @Fredrik, @Emil m.fl. för kravställning på vissa av de nya rapporterna.

Nya större funktioner

Vissa av förändringarna är så stora att jag har valt att skriva om dem i separata inlägg:

Till ovan har de även tillkommit hela fyra(!) nya rapporter:

Jag kommer att återkomma med dokumentation kring de nya rapporterna ovan. Du hittar dem under “Rapporter => Balansrapporter”.

Nya mindre funktioner

Här följer några av de mindre nya funktionerna eller förändringarna.

 • I transaktionsvyn kan man nu rensa snabbfiltret på ett enklare sätt.
 • I budgetvyn finns nu ett snabbfilter för att snabbt söka fram rätt kategorier
 • Möjlighet att kunna ange förväntad avkastning på en tillgång (för nya funktioner i framtiden).
 • Förberedelse för att i framtiden kunna ha flera budget-scenarion
 • Vid uppdatering av värdet på en tillgång så sparas nu det senast valda motkontot som standard för nästa uppdatering.

Buggrättningar

Nedan följer en del av de större rapporterade felen som nu är åtgärdade.

 • Knappen för att ändra flera transaktioner försvann i förra uppdateringen
 • Buggfix i rapport-filtret som ibland kunde ge felmeddelanden.
 • Ibland så sparades inte ändringar i sista raden när i administrationsvyn.
 • När man använde filtret i transaktionsvyn så laddades transaktionerna om i onödan.
 • Budgeten fungerade inte i resultatrapporten för månader som hade mindre än 31 dagar
 • Beskrivning av perioden visas nu i period-väljaren
 • En del nya importmallar har rättats till följd av bankernas uppdateringar.
2 gillningar

Gillar det som levereras, men tyvärr har jag hittat buggar:

 • Närande/tärande-rapporten räknar märkligt. Den redovisar värdet på mina tillgångar mångdubbelt stora. Tyvärr hade jag inte flera miljoner på lönekontot vid årets början :frowning:
 • Samma fel föreligger i Risknivå och Fritt vs Bundet också. Har inte testat Inkomstkvadranten än, men du kan nog kika ett varv extra på den också om den använder samma beräkningar i botten.

Då ska det också vara fixat. :+1:

Några kompletteringar:

 • Tack @Mikael_Bengtsson för feedback på småbuggar kring uppdatera-knappen, transaktionsbeskrivningar och datum på utgående saldo.

Dessa fel är nu fixade i versionen som trycks ut i nattens uppdatering.

Hoppas därmed att vi kan lägga även denna uppdateringen till handlingarna som stabil. :blush:

Återkom gärna med mer feedback när ni har klickat er runt.

1 gillning