220611 - Ny aktiv- och passiv rapport

I dagens uppdatering släppte jag en ny rapport som sammanställer aktiva och passiva inkomster respektive utgifter.

Jag hoppas att du gillar den. Lite mer info om konceptet finns här:

Hälsningar,
Jan

Bilder från den nya rapporten

Den nya översiktsvyn:

Den nya översiktsvyn

samt

och

Samt den nya inkomst- och utgiftsvyn

Den nya inkomst- och utgiftsvyn

och

samt

Nu finns det även en översikt av alla transaktioner

Alla transaktioner i perioden

och naturligtvis så finns även det vanliga rapportfiltret tillgängligt.

Rapportfiltret

Bilder från den tidigare rapporten

Så här såg den ut tidigare.

De gamla inkomstvyerna

samt

samt

De gamla utgiftsvyerna

samt

Coolt! Kanske dags att se över fördelningen aktiv/passiv på de olika kontona. Jag har inte ändrat den från Spirectas default. Om jag ändrar nu, ändrar den för alla gamla transaktioner eller bara för nya? Dvs är detta en inställning som lagras individuellt på varje transaktion eller är det en siffra för hela kontot?

Tack!

Tyvärr är det på transaktionsnivå, så det kommer inte att slå genom att bara ändra på kategorierna.

Däremot kan du “ändra flera” under “Alla transaktioner”-vyn.

1 gillning