Aktiva och passiva inkomster respektive utgifter | Rapport i Spirecta

I Spirecta kan du titta på din ekonomi utifrån andra perspektiv än det bara finansiella. Ibland finns det stora fördelar att titta på sin ekonomi utifrån t.ex. ett energi eller tid-perspektiv. Därav introduktionen av aktiva och passiva inkomster och utgifter.

Något förenklat kan man definiera aktiva och passiva inkomster respektive utgifter såsom:

 • Aktiv inkomst - En inkomst som du aktivt har skaffat genom att du har använt din tid, energi, kompetens eller villkor. Exempel är lön, bidrag, pension m.m.

 • Passiv inkomst - En inkomst till följd av att du har lagt ner tid, energi och jobb en gång och nu har ett system som skapar en återkommande inkomst. Du behöver inte längre aktivt underhålla den för att den ska återkomma. Exempel är: aktieutdelning, värdeökning eller royalties.

 • Aktiv utgift - En utgift som du aktivt har valt för att den ger dig en upplevelse av energi. Exempel: pengar på din hobby eller nöje.

 • Passiv utgift - En utgift som du inte kan välja bort och måste betala men som inte ger dig någon upplevelse av energi. T.ex. skatt, böter, ränta etc.

Så kan du förbättra din ekonomi med aktiv / passiv-perspektivet

Precis som vanligt är syftet med de olika rapporterna och verktygen i Spirecta att du ska kunna förbättra din ekonomi och ta den till nästa nivå. Genom att du anger hur aktiva och passiva dina inkomster och utgifter är, så kan du utforska din ekonomi utifrån frågor såsom:

 • Hur stor är min ekonomiska trygghet? - Det vill säga hur stor andel av dina passiva utgifter kan finansieras av dina passiva inkomster.

 • Hur stor är min ekonomiska frihet? - Det vill säga hur stor andel av dina totala utgifter kan finansieras av dina passiva inkomster.

 • Hur stor andel av mina utgifter måste jag betala varje månad? - Då en stor andel av våra fasta och icke-valbara utgifter kan ses som passiva utgifter så ger det dig ett perspektiv av någon slags miniminivå i din ekonomi.

 • Hur stor andel av mina utgifter är aktiva? - Många tycker att man ska hålla utgifterna nere, vilket kan ha en poäng i vissa fall, men genom att särskilja på passiva och aktiva utgifter så kan man se det som att de aktiva utgifterna är de jag själv har valt och ger mig energi. Så länge jag har dessa under kontroll, varför skulle man vilja dra ner på dem?

 • Hur stor andel av mina inkomster är passiva? - Passiva inkomster har varit i ropet i ett antal år till följd av FIRE-rörelsen (Financial Independence Retire Early). I Spirecta kan du mäta dessa på ett väldigt enkelt sätt över tid.

Det och mycket mer kan du använda den här rapporten till.

Så ser aktiv- och passiv-rapporten ut i Spirecta

Du hitta aktiv-passiv-rapporten i Spirecta under “Rapporter => Resultatrapporter => Aktiv- och passiv-rapporten”. Den består av fyra flikar:

 • Översikt - en sammanställning och utvecklingen över tid
 • Inkomster - en fördjupning i de aktiva och passiva inkomsterna
 • Utgifter - en fördjupning i de aktiva och passiva utgifterna
 • Transaktioner - en sammanställning av transaktionerna som rapporten bygger på
 • Filter - det vanliga rapport-filtret där du kan anpassa din rapport.

Nedan följer några skärmklipp från rapporten.

Visa skärmklipp från rapporten

och

och

samt

Aktiva och passiva inkomster

Tidigare har vi pratat om att en inkomst är pengar in i din ekonomi. För att ytterligare kunna lyfta privatekonomin till en ny nivå så relaterar vi till alla inkomster som antingen aktiva eller passiva. I korthet är en aktiv inkomst är en inkomst där ett aktiv utbyte mot tid och energi har skett. En passiv inkomst är däremot en inkomst som kommer till följd av att man en gång tidigare lagt in tid och energi och nu får betalt för det om och om igen.

Genom att göra inkomsterna aktiva eller passiva får vi en koppling till tid och energi. Syftet med den kopplingen är att kunna utvärdera huruvida man lägger sin tid och energi på rätt saker i förhållande till det som är viktigt i livet. Det ger dessutom en möjlighet att kunna mäta hur det går på ens resa mot ekonomisk trygghet och frihet för den som är intresserad av det.

Förhållandet mellan den aktiva och passiva inkomster

Vi har byggt in det i Spirecta genom att du för varje inkomst kan ange till hur stor del den är aktiv eller passiv. Notera att den aktiva och passiva andelen hänger ihop enligt följande:

 • 100 % aktiv inkomst = 0 % passiv inkomst
 • 60 % aktiv inkomst = 40 % passiv inkomst
 • 0 % aktiv inkomst = 100 % passiv inkomst
 • och så vidare enligt formeln: AKTIV = 100 % - PASSIV

Det vill säga att en 100 % aktiv inkomst i form av t.ex. en lön är 0 % passiv. Motiveringen är att du måste aktivt gå till jobbet och utföra dina arbetsuppgifter. För det här jobbet får du betalt en lön. Om du inte dyker upp på jobbet och byter din tid, energi och kompetens mot lösa arbetsgivarens problem så kommer du inte heller få betalt. Således är lönen ofta 100 % aktiv.

En aktiv inkomst är som att springa med hinkar. Slutar man springa med hinkarna slutar pengarna komma.

En 100 % passiv inkomst är en form av inkomst där du en gång har lagt ner tid, energi och kompetens på ett sådant sätt att du får betalt många gånger om för det genomförda jobbet. Det enklaste exemplet är ränteinkomsterna från pengar på ett sparkonto med ränta. Du har en gång tjänat in pengarna genom att lägga tid, energi och kompetens. Sedan har du använt annan tid, energi och kompetens för att hitta ett sparkonto en ränta där du har placerat pengarna. Varje år kommer du nu att få en ränta - om än liten - utan att du behöver göra någon mer ansträngning i tid, energi och kompetens.

En passiv inkomst är som att bygga en vattenledning. Det tar tid och ansträngning, men när väl vattenledningen är byggd så kommer vattnet att komma utan att du behöver göra mer än ett marginellt underhåll

Ibland kan det vara klurigt att definiera det som antingen eller och då har du möjligheten att välja en egen inställning mellan 0 och 100.

Exempel på AKTIVA inkomster

Nedan följer några vanliga exempel på aktiva inkomster:

 • Bidrag - Alla former av bidrag är mer aktiva än passiva. Du måste uppfylla kraven för bidraget för att få det. När du t.ex. slutar ta hand om dina barn eller de blir tillräckligt gamla så slutar barnbidraget att komma. Samma sak med a-kassa - när du inte är arbetslös längre så får du inte längre bidraget.
 • Lön - Bör i de allra flesta fall vara mer aktiv än passiv eftersom det kräver en kontinuerligt insats i form av tid, energi och kompetens. Det gäller även om du är chef eller äger verksamheten. Behöver du vara där för att få ersättningen så är den aktiv.
 • Försäljning av prylar - försäljning av varor och prylar på t.ex. Blocket eller motsvarande rekommenderar vi att se som aktiva.
 • Pension - vi rekommenderar att pension som aktiv eftersom den bygger på ett tvångssparande under den tiden som du faktiskt använde din tid, energi och kompetens för att spara ihop till den.
 • Utdelning från eget bolag - om du äger ett eget bolag som du tar ut utdelning från tack vare det jobbet som du har bidragit till så rekommenderar vi att se det som en aktiv inkomst. Om det är så att du kan ta ut utdelning utan att lyfta ett finger då är den passiv.

Exempel på PASSIVA inkomster

Nedan följer några vanliga exempel på passiva inkomster:

 • Ränte- och kapitalinkomster samt utdelningar - de flesta inkomster som kommer till följd av att dina pengar arbetar bör anses vara passiva.
 • Inkomster från system - inkomster från olika slags system kan vara passiva. Exempel kan vara royalty-inkomster från en bok, en låt eller ett patent. Andra exempel är t.e.x nätverksinkomster, återkommande provisioner eller liknande.

Andra typer av uthyrningsinkomster kan vara passiva under ovan förutsättning. Dvs att det inte kräver någon arbetsinsats, övervakning, försäljning eller engagemang av någon sort.

Frågor, funderingar eller kommentarer?

Klicka gärna på “svara” nedan om det är något du undrar eller har en fundering kring. Vi läser alla kommentarer och svarar på de flesta så fort vi kan.

:arrow_left: Tillbaka till innehållsförteckningen