220922 - Uppdatering med elräkningssimulator

Den senaste uppdateringen fokuserade mest på elräkningssimulatorn som du kan läsa mer om här: