Elräkningssimulatorn och tips att tänka på kring elförbrukning

Få kan ha missat diskussionen om de högre elpriserna i vinter som kan bli dubbelt eller trippelt så höga som förra året för den som har rörligt avtal. Men vår enkla elräkningssimulator kan du snabbt få en känsla för hur din privatekonomi påverkas.

Det är en gammal sanning att den billigaste kilowatt-timmmen är den som aldrig förbrukas. I dessa tider med krig i Ukraina som har direkt påverkan på energipriserna kan man bidra genom att minska sin förbrukning (även om man har bundet elpris och egentligen inte påverkas). Dessutom bidrar alla energieffektiviseringar till en bättre miljö och att minska klimatomställningen.

Om vi alla i Europa under vintern hjälps åt med att sänka vår elförbrukning med 5 % så skulle vi kunna halvera priset på energi i EU. Så små förändringar gör en stor skillnad. Här får du några tips på vägen.

Lycka till!
Jan

Introduktion till elräkningssimulatorn

Nedan finner du en kort video som introducerar simulatorn. Du hittar den i verktyget under: “Rapporter => Simulatorer => Elräkningssimulator”.

Elräkningssimulatorn version 1.0 - Enkel variant

Nedan ser du en bild på elräkningssimulatorn i sin första initiala version. Den hjälper dig att snabbt se hur förändras elpriset beroende på:

 • Förbrukning
 • Pris per kWh
 • Totalpris

Här kan du enkelt med hjälp av de olika reglagen se hur slår det baserat på vad spotpriset blir. Ett enkelt scenario för att få en känsla för vinterns (oktober - mars) pris är att:

 1. Logga in hos din nätleverantör t.ex. E.On., Ellevio, Vattenfall eller motsvarande och summera din förbrukning för t.ex. oktober - mars. Om du bor i hus är det ganska normalt att det ligger runt 10 000 kWh om du har eluppvärmning via t.ex. luftvärmepump. Har du fjärrvärme så ligger det kanske på hälften.

 2. Mata in summan av dina förbruka kWh i det översta fältet. Gå till t.ex. elpriskollen.se och stäm av vad priset är per kWh om du skulle binda för de kommande 6 månaderna. Då kan du få en känsla för öre / kWh. Lite beroende på var du bor i Sverige så ligger det någonstans mellan 200 - 1 000 öre/kWh.

 3. Den mellersta rutan ger dig ett totalpris som även syns i staplarna.

Elräkningssimulatorn version 1.0 - Avancerad variant

I den avancerade varianten av elräkningssimulatorn kan du mata in dina värden för olika månader för att få en mer rättvisande bild av säsonsmönstret. För många av oss är nämligen förbrukningen tätt kopplad till utetemperaturen. I snitt kan man säga ett genomsnittligt svenskt småhus med 4 personer förbrukar ca 20 000 kWh per år, fördelat på 5 000 kWh beteende, 5 000 kWh uppvärmning av vatten och ca 10 000 kWh uppvärmning av boendet.

Den avancerade simulatorn är färgkodad för de olika fyra perioderna som den täcker:

 • Faktisk förbrukning innevarande år - för de månader på året som redan passerat.
 • Faktisk förbrukning föregående år - för de månader framför oss det innevarande året.
 • Uppskattad förbrukning innevarande år - de månader som är kvar på året
 • Uppskattad förbrukning nästkommande år - för månaderna nästa år

De olika färgkodningarna finns förklarade på sidan och varje rad har förslag på den månad som du ska fylla i.

Dina historiska värden hittar du på samma sätt som ovan enklast hos din elleverantör (t.ex. E.On, Vattenfall eller Ellevio) alternativt hos din elhandlare t.ex. Tibber. Uppskattning av framtida pris per kWh hittar du enklast på elpriskollen.se som drivs av Energimarknadsinspektionen.

Överkurs: då elpriset består både av själva spotpriset för elen så består totalkostnaden även av skatt + moms + avgifter + prenumeration etc. I ovan kan du själv välja om du vill räkna med det eller inte. Det viktiga är bara att du är konsekvent. :+1:

Sedan kan du använda simulator-fliken för att se hur det slår med det högre elpriset eller om du energieffektivisterar t.ex. med 10 %. Notera att det i länkarna går att göra ganska mycket på sin förbrukning. Det finns länkar t.ex. RikaTillsammans-forumet där vi har konkreta tips på vad man kan göra och du kan följa oss andra på energieffektiviseringsresan.

Så här ser ser simulatorn ut i sin helhet.

Kom gärna med kommentarer och förbättringsförslag. :slight_smile:

Tips på att energieffektivisera

I RikaTillsammans-forumet har jag sammanfattat de bästa tipsen för att energieffektivisera samt konsensussynen kring frågor såsom:

 • Bundet eller rörligt elavtal
 • Investera i solpaneler eller inte
 • Vilket uppvärmningssystem är bäst?
 • Tjänar man på rörligt timavtal eller inte?
 • Misstaget många gör med elbil
 • m.m.

Jag rekommenderar framförallt dessa tre diskussioner:

1 gillning