Ackumulerad sparkvot visas inte rätt

Den ackumulerade sparkvoten i december visar i grafen 73% men i tabellen är värdet för samma datum 42%. Jag vet inte vad som är rätt men 42% är rimligt baserat på mina utgifter och inkomster förra året.

Kan du hjälpa mig med lite mer felsökning. Var det något som du gjorde dessförinnan? När jag kollar så verkar det tyvärr stämma.

Nej det blir fortfarande fel. Ändrar jag period till en lite längre och en period som har några negativa tal så räknar rätt i början men efter några månader så börjar det bli fel. Det verkar vara precis i april något händer, i mars hade jag väldigt stora utgifter så det blev negativ sparkvot. Kan du testa att lägga in ett par månader med negativa värden Jan?
Felet är inte linjärt heller. Jag kan tillägga att jag inte vet om det är tabellen eller grafen som räknar rätt, jag har inte räknat själv.