Sparkvotsrapporten, räknar fel. Och borttag av outliers

Rapporten räknar fel, jag hade en sparkvot på -92771% den månaden, inte -93566%.
Det är också en del fel, men kan vara att jag inte räknar med decimaler som inte visas i rapporten?

Jag skulle dessutom önska någon form av filter för att ta bort outliers eller ställa in y-axeln i grafen. Som det är nu kan jag inte kolla kvoten över långa perioder.

Jag lägger även till min gamla om att grafen över ackumulerad sparkvot och tabellen visar inte samma.Ackumulerad sparkvot visas inte rätt

1 gillning

Yes, sparkvotsrapporten är en av de rapporterna som ska göras om från grunden i den nya versionen som vi håller på med. Du kommer få vara först att få prova. :slight_smile:

1 gillning