Aktiva och passiva utgifter

Introduktion

Genom att dela upp dina utgifter i aktiva och passiva kan vi koppla utgifterna till en upplevelse av energi och känsla. En aktiv utgift är en utgift som är valfri, som du aktivt har valt och som ger dig en upplevelse av energi. En passiv utgift är en utgift som du sällan kan välja bort och som dessutom inte ger någon upplevelse av energi.

Sammanfattning av artikelns tre viktigaste punkter

  1. En 100 % aktiv utgift är en helt och hållet valbar utgift som ger dig energi
  2. En 100 % passiv utgift är en icke-valbar utgift som inte ger dig någon energi
  3. Aktiv procentsats = 100 minus passiv procent

Ställ in och börja använd aktiva och passiva utgifter

Frågor, funderingar eller kommentarer?

Klicka gärna på “svara” nedan om det är något du undrar eller har en fundering kring. Vi läser alla kommentarer och svarar på de flesta så fort vi kan.

:arrow_left: Tillbaka till innehållsförteckningen