Exempel på olika frågor att ställa sig i slutet av en månad, ett kvartal eller ett år

Nedan kommer förslag på några frågor som du kan ställa dig när du är klar med att ha sammanställt din data i Spireta. Det är frågor som hjälper dig att ta din ekonomi ut ur Spirecta och in i verkligheten och få till förändringar som gör skillnad på riktigt.

De flesta tänker att jobbet med ens privatekonomi är färdigt i stunden då man har lagt in alla transaktioner och uppdaterat värdet på tillgångarna i skulderna i Spirecta. På sätt och vis är det korrekt, men jag vågar påstå att det bara här en del av jobbet. Det stora värdet kommer när man lyfter blicken från Spirecta och börjar tänka på hur man kan göra förändringar i verkligheten.

Den här artikeln hjälper dig med förslag på frågor som du kan reflektera över tillsammans med din partner, en vän eller oss i forumet. Notera alltså att du inte behöver ställa dig alla frågorna varje månad. :blush:

Tvärtom rekommenderar vi som vanligt att bara göra det “tillräckligt bra”. Det behöver inte vara perfekt. Tvärtom kan perfekt vara kontraproduktivt eftersom det gör att man inte blir klar och missar många av de förbättringar man kan göra redan till följd av “okej” eller "tillräckligt bra.

Kommentera gärna med fler tips på frågor som du själv brukar titta på eller diskutera.

Lycka till!
Jan

PS. Notera att vissa av frågorna inte ens kräver att du har uppdaterat Spirecta för månaden. DS.

“Tillräckligt bra” är perfekt och att välja en fråga

Innan du går vidare och läser frågorna nedan vill vi understryka något vi ofta tjatar om, nämligen att “tillräckligt bra” är helt okej eller perfekt. Det är lätt att man i sin ambition vill göra allt eller göra saker perfekt. Problemet är att vi då ofta inte kommer igång, inte blir klara eller får ett dåligt samvete om att vi kunde göra det ännu bättre.

Konceptet “tillräckligt bra” handlar om att ta ett litet otillräckligt steg som du verkligen tar här och nu. Summan av många otillräckliga steg över tid blir nämligen mer än tillräckligt. Eller sagt på ett annat sätt - om du har många saker att ta hänsyn till så är det fel att lägga all fokus på en fråga eftersom det leder till att de andra inte blir hanterade.

Därför är vår rekommendation att du väljer en av nedanstående frågor denna månaden. Nästa månad kan du ta en annan och på det sättet över de kommande 12 månaderna täcka in alla områdena. Bara genom att fundera på en av dessa frågor gör du mer än den absoluta majoriteten av den svenska befolkningen med avseende på ekonomi.

Således; försök inte göra alla frågorna på en gång, läs genom artikeln, välj därefter en fråga och gör den bara tillräckligt bra. Är du ambitiös så kan du fundera på frågan: “vad skulle göra det lite bättr?” eller “ännu lite bättre?” men notera att du inte bör eller ska göra mer än så. :wink:

Fråga 1. Hur ser analysen av inkomster / utgifter ut?

Det första som går snabbt att titta på är om det fanns någon inkomst eller utgift som stack ut från mängden och var överraskande. Nedan följer några frågor att fundera på:

 • Ser inkomsterna och utgifterna ut ungefär som tidigare månader?

 • Var det någon inkomst eller utgift som stack ut / överraskade dig?

 • Är det någon inkomst eller utgift som du hade missat och inte tänkt på?

 • Är det något som du behöver ta höjd för i framtiden?

 • Finns där några utgifter som kan klassas som “stresskostnader” som uppstått till följd av t.ex. dålig planering? T.ex. köp av utelunch eller hämtmat för att du inte hann planera. Är det utgifter som inte skapar något mervärde i ditt liv och hade kunnat minskas framgent?

 • Finns där några “slarvkostnader” i form av t.ex. prenumerationer som du inte längre använder? Eller dragningar som har gjorts som inte borde ha gjorts?

 • En gång om året kan det vara lämpligt att se över de större posterna, som t.ex. kan du förhandla om räntan på ditt bolån? Är det värt att byta elavtal och liknande.

Nedan följer ett förslag på rapporter som du kan använda för att svara på frågan:

Fråga 2. Går inkomsterna och utgifterna i linje med din budget?

Med hjälp av en budget kan du både planera, styra och följa upp din ekonomi. Det är ett viktigt verktyg då det hjälper dig att vara mer proaktiv än reaktiv. Frågor att ställa sig är t.ex.

 • Vilka inkomster och utgifter ligger inte inom budget?

 • Följer vi budgeten eller behöver den uppdateras?

 • Hur har vårt överskott / sparkvoten utvecklats i perioden?

 • Om vi skulle minska våra kostnader med 5% utan att sänka vår levnadsstandard, hur skulle det gå till?

Tips på rapporter som du kan använda är:

Fråga 3. Har du blivit mer eller mindre rik?

När du är klar med inkomsterna och utgifterna så kan du titta på dina tillgångar och skulder. Bra frågor att ställa sig är:

 • Har tillgångarna ökat och har vi blivit rikare?

 • Om de inte har ökat, vad beror det på?

 • Har skulderna minskat så att vi har blivit rikare?

Tips på rapporter som du kan använda är:

Fråga 4. Var är du stolt över och vad kan du fira?

Min upplevelse är att vi många gånger inte tar oss tid att uppskatta oss själva, jobbet vi gör och ger oss själva en klapp på axeln. Således:

 • Vad i din ekonomi är du mest stolt över?

 • Vad i din ekonomi skulle du kunna fira?

 • HJur ska du fira det och med vem?

 • Vad har du planerat in under året som du kommer att minnas om 10 år?

Det här är extra viktigt t.ex. i perioder då din ekonomi har gått bra. Det är lätt att man bara ser värdeökningarna på pappret men att man inte “förvandlar” dem till energi / känsla i form av upplevelser, prylar, minnen eller andra saker. Det är inte orimligt att t.ex. ta 10-20 procent av en vinst och faktiskt fira på något sätt som du skulle uppskatta.

För dig som tyckte att ovan vara en bra idé, men direkt läser vidare, sluta läs och fundera istället på hur du kan fira. På riktigt. :wink:

Fråga 5. Hur är kopplingen till energi och glädje?

Ett trick är att koppla energi och glädje till dina inkomster och utgifter. I Spirecta gör vi det genom konceptet aktiva inkomster / passiva inkomster samt aktiva utgifter / passiva utgifter. Frågor att ställa sig är:

 • I vilken utsträckning har jag använt mina inkomster till sådant som ger mig och min familj energi bra) kontra sådant som inte ger någon nämnbar energi (mindre bra)?

 • Vilka passiva utgifter skulle vi kunna minska på?

 • Finns det några passiva inkomster som vi skulle kunna börja jobba på?

 • Vilken utgiftskategori skulle du kunna hålla koll på och öka utgifterna inom till nästkommande period? Vad skulle du önska spendera extravagant på?

 • Vilken utgiftskategori skulle du kunna hålla koll på och minska utgifterna inom till nästa period? Vad kan du vara brutalt snål inom?

Notera att till skillnad från gängse uppfattning om ekonomi så anser vi att det är mer intressant att gå mot extremerna än att hålla sig i mitten av skalan. Naturligtvis gäller det under förutsättning att man är ansvarig och inom ramen för sin ekonomi.

Men många tycker att det är roligare att tänka “Vad kan jag spendera extravagant på?” T.ex. om du gillar skor, gå bananas på skor inom ramen för din ekonomi. Precis lika extravagant som du är inom skor, var lika brutalt snål inom en kategori som inte ger dig energi, t.ex. heminredning.

Vår tro är att du på det sättet kommer att få ett betydligt rikare liv än om du inte har skorna du vill ha och lägger pengar på heminredning som du ändå inte får någon glädje av. Om inte annat, prova. Det värsta som kan hända är att du går tillbaka och gör så som du har gjort innan. :blush:

Rapporter som du kan ha glädje av är:

Fråga 6. Vad är troligast vs farligast?

De sista frågorna att ställa sig är att titta på vad som är troligast vs farligast som kan hända i ens ekonomi.

 • Vad är det troligaste som skulle kunna inträffa i vår ekonomi som skulle försämra våra möjligheter att följa vår plan? Kan vi göra någor för att minska risken eller följderna av det redan nu?

 • Vad är det troligaste som skulle kunna inträffa i vår ekonomi som skulle förbättra våra möjligheter att överträffa vår plan? Kan vi göra något för att öka chansen för det redan nu?

1 gillning

Så lätt att man fastnar på punkterna 1-3, men oj vad bra de andra frågorna är. Ska pröva dem och se vad som händer!

1 gillning