Ändra ingångsvärde

Hej!

Jag har nyligen skaffat Spirecta och har nu börjat att lägga in alla transaktioner för 2021 för att få en klar bild på hur våra utgifter ser ut och inser att jag gjort något fel när jag gjorde ingångsvärdena. Det jag behöver göra för att få det rätt är att föra in värdet på bankkontona 2021-01-01 men jag hittar inte var jag gör det. Hittar inte heller transaktionen där jag satte det första värdet på dessa konton. Någon som har ett tips på hur man löser detta?

Med vänlig hälsning,
Jonas

Jag vill minnas att @janbolmeson har en klar tanke på hur detta borde ske. Men med det sagt tar jag mig friheten att tänka högt. Man borde kunna gå till Tillgångar och skulder > Tillgångar (uppdatera) och därifrån ändra värde på tillgången och sätta datumet till 2021-01-01. Alternativt, om du har transaktioner som du genomförde 2021-01-01, så borde man kanske snarare ansätta det värdet som gällde i slutet av dagen 2020-12-31. Jag tänker att man då undviker risk för att spirecta tolkar det som att du började med att göra transaktioner 2021-01-01 och sedan i slutet av dagen ansatte det värde som egentligen gällde då dagen började. Genom att ansätta ett begynnelsevärde på datumet 2020-12-31 blir det ju någon form av ingående saldo för detta året.

Jag tänker vidare att det är nog klokare att, som du är inne på, ansätta ett ingående värde för början av året istället för att ansätta ett korrekt värde nu för att försöka korrigera felet som funnits utmed året.

Du kan välja att prova nu eller vänta till Jan beskriver den mest optimala lösningen. En värdeändring betraktas som en transaktion i spirecta och de är ganska enkla att ta bort, skapa nya och redigera så nästan oavsett vad du väljer att göra så går det ganska enkelt justera senare. :slight_smile:

Här är länkar till två relevanta artiklar i forumet:

Stänger härmed ämnet. :slightly_smiling_face: