💡 Använd ett "Observationskonto"-för utgifter som ska kategoriseras senare, följas upp eller ändras

En vanlig situation som jag hamnar i från och till är att jag importerar våra kontoutdrag och så har min fru, Caroline, gjort ett köp (oftast via Klarna) som jag inte har någon aning om vad det är. Det gör det svårt att kategorisera det.

Därför har jag skapat ett så kallat “OBS-konto - att följas upp”-konto där jag lägger alla oidentifierade utgifter som ska följas upp eller kontrolleras. Det är ganska likt hur man gör i företagsbokföring med dedikerade observationskonto.

Hur du gör rent konkret:

Skapa kontot

  1. Gå till “Inkomster och utgifter” i menyn
  2. Klicka på “Administrera”
  3. Klicka på “Utgifter”
  4. Klicka på “Lägg till utgiftskategori”
  5. Följ guiden och döp kontot till t.ex. “OBS-konto - att följas upp”


Vid import boka mot OBS-kategorin

När du sedan importerar nästa gång, då väljer du OBS-kontot för de oklara transaktionerna. Notera att du här även sätta OBS-kategorin för flera rader samtidigt.När du vill korrigera i efterhand

När du sedan vill gå genom transaktionerna på OBS-kontot, då gör du det via “Alla transaktioner”-vyn.Hoppas att du får glädje av det här tipset. :sunglasses:

1 gillning