Skillnader mellan Balansbladet och Spirecta

Om du har använt verktyget Balansbladet sedan tidigare så kommer du känna igen mycket i Balansbladet. Först och främst så kommer du kunna föra över all din gamla data. Läs här för mer info:

Även om mycket är likt så finns det en del skillnader som du förhoppningsvis ser som förbättringar. Några av de bästa förbättringarna enligt mig som använt Balansbladet i 10 år är:

  • Koppling mellan inkomster, utgifter och tillgångar och skulder. Sparande är alltså sparande på riktigt och inte en utgift.
  • Bättre kategorisering av importer med bl.a. importregler.
  • Bättre och nya rapporter t.ex. sparkvot, ekonomisk frihet, en riktig Balansräknings-rapport
  • och mycket, mycket mer.

Börja med kom-igång guiden

Jag rekommenderar verkligen att gå genom kom-igång-guiden för att komma igång med Spirecta:

Väsentliga skillnader från Balansbladet

Skillnad 1: Du importerar överföringar för att ha koll på saldo

I Balansbladet registrerade man inte överföringar mellan konton eftersom det inte fanns någon koppling mellan resultat- och balansräkningen. Du kanske minns att man ibland fick bokföra sparande som en utgift. Det tankefelet är åtgärdat i Spirecta. Här bokför du alltså även överföringar mellan konton.

Skillnad 2: Det är viktigt med till och från-konto

Som en följd av den föregående skillnaden blir det således i Spirecta viktigt att hålla koll på vilket konto som du skickar pengar från (eftersom saldot ska minska) och vilket konto du skickar till (eftersom saldot ska öka).

Skillnad 3: Du kategoriserar vid import

I Balansbladet kunde du ibland importera ett helt kontoutdrag och sedan spara kategoriseringen till senare. Det går, men är inte praktiskt, i Spirecta. Utan här använder vi istället ett klassiskt koncept som observationskonto.

Skillnad 4: Tillgångar och skulder ökar och minskar i värde genom transaktioner eller värdeförändringar

Eftersom Balansbladet inte hade koll på sparande så satte man bara anskaffnings- och nuvärden i Balansbladet. I Spirecta så räknas saldot automatiskt beroende på överföringar till och från konton. Du kan däremot även ange en värdeförändring för t.ex. sparande i aktier och fonder.

Jag använde Balansbladet tidigare. Är det smart eller dumt att ändra alla historiska händelser med t.ex. “sparande till Lysa” som är kategoriserade som en utgift från Balansbladets tid, till “Värdeökning av en tillgång”. Hoppas du förstår :wink:

Om du har bokfört värdet (anskaffningsvärde och nuvärde) i Balansbladet korrekt så borde det ha bokförts korrekt i Spirecta under importen. I det läget skulle jag övervägt att ta bort eventuell “sparkategori” som var satt som utgift tidigare. Så gjorde jag på mitt eget konto.

Återkom om det inte var svar på din fråga. :slightly_smiling_face:

1 gillning

Tack! Värdet hos tillgången är korrekt. Menar du att du tog bort alla transaktioner som innebar sparande till t.ex. Lysa eller att du endast tog bort själva kategorin? Min tanke var att istället sätta alla dessa transaktioner som värdeökning av tillgång för att ha en spårbarhet i det. Tänker ändå inte att det skulle påverka tillgångens värde då jag satt “Tillåt direkt uppdatering av värdet” som “ja”. (Ställer jag frågan för luddigt så släpp detta och så testar jag mer)

Inga problem @VeronicaW. Kan jag be dig att skicka ett mejl till mig via Hjälp-knappen nere till höger eller support@spirecta.se så bokar vi ett kort möte där vi kollar på det tillsammans. Enklare än att försöka lista ut via forumet här. :slight_smile: