API fel för accounts/budget-amounts/mass-store-update | Fixad

Tjena,

Försöker mass-updatera ett bolån i livsplanen men får ett API-fel (kollar i nätverks fliken eftersom GUIn endast säger att något gick fel men inte vad, använder inte APIn direkt).

API URL: https://api.spirecta.com/api/v1/accounts/budget-amounts/mass-store-update

Response:

{
 "status": 406,
 "success": false,
 "error": {
  "code": "query_exception",
  "message": "Could not execute query: Column count doesn't match value count at row 533",
  "data": [],
  "api_version": "v1"
 }
}

Här är hur jag har matat in datan i GUIn:

1 gillning

Tack för denna felrapport! Det var den som gjorde att vi kunde fixa felet eftersom vi tidigare fått det inrapporterat, men inte lyckades återskapa. :+1:

Du får gärna bekräfta att det fungerar.