Budget, att betala sig själv först

Idag hanteras sparande väldigt mycket “det som blev över i slutet av månaden”, trots man försöker leva efter principen “betala dig själv först”. En sak som saknas i budgetfunktionen är möjlighet att lägga in sparande och amortering. Utan att fuska genom att skapa en fejk-utgiftskategori som heter sparande och amortering.

Framförallt är det viktigt för amorteringar på lån. Det är ändå ett åtagande att återkommande föra över pengar till den andra parten. Som det fungerar idag måste man komma ihåg i huvudet hur stora amorteringar man gör varje månad och se till att ens budget för utgifter inte blir för stor. Eftersom det inte går att lägga till det i budgeten så finns det inte, “syns du inte finns du inte”.

En till sak är att det inte riktigt går att följa upp hur mycket man sparar, bara indirekt (inkomst-utgift). Hur mycket av differensen är planerat sparande och amorteringar jämfört med oplanerat sparande eller periodisering?

Ett första steg vore att lägga till något fält i budget:
I budget skulle man kunna ge användaren möjlighet att lägga till två “kategorier” som bara finns i budget och i rapporter som jämför mot budget. Det skulle kunna vara något som ligger under “Utgifter” också eftersom det “ser ut” som en utgift.

De fungerar precis som utgiftskategorier men de existerar bara inom budget. De läggs till i summan


Då kan man inte glömma och överbudgetera för att man tror att man har mer pengar att röra sig med än man egentligen har.

Då kan man lägga till rader för:

  • Amortering - Billån
  • Amortering - Bostadslån
  • Amortering - CSN
  • Amortering - Privatlån
  • Sparande semester (periodisering?)
  • Sparande barn
  • Sparande drömkåken
  • Sparande framtid Lysa
  • Sparande lekhinik avanza.

Det blir många rader som spirecta idag inte hjälper mig med att hålla reda på.

En mer avancerad version skulle vara att man definierar amorteringstakt för alla skulder och man inför något sätt att sätta kategori på överföringar. Då skulle man kunna visa resultatet, inte som “det som blev över” utan vad jag faktiskt tänkte att det skulle bli.

4 gillningar

Wow, snyggt. Låt mig få återkomma med lite funderingar. :slight_smile:

Hej,
Jag gör så som du beskriver det enligt ovan när jag lägger budget.
Jag har skapat en utgiftsgrupp som heter ”Budgetkategorier”. Där samlar jag alla sådana kategorier som är amortering och olika sparanden. I gruppen budgeterar jag därefter sedan mina kända amorteringar samt regelbundet sparanden för året.
När jag sedan tittar på helheten över mina budgeterade inkomster och utgifter inkl amorteringar och sparande så bör resultatet hamna relativt nära 0 (eller över) för att budgeten för helåret skall ”gå ihop sig”.

När jag sedan skall följa upp utfall mot budget löpande då använder jag filterfunktionen där jag har sparat ner en rapport där jag exkluderar hela min ”Budgetgrupp”. Ponera att amortering och sparande sammalagt står för ex 10 000 kr, då kommer Spirecta visa att mitt resultat efter inkomster-utgifter skall vara just 10 000 kr (istället för 0 enligt min budget).

Genom att göra på detta sätt, dvs att lägga budgetet ”för allt” men följa upp utfallet filtrerat med bara faktiska inkomster/utgifter, så får jag med hjälp av Spirecta stenkoll på hela min budget.