Budget för en större engångsinvestering t.ex. renovering

Jag funderar på samma sak fast i annat perspektiv. Om jag vet att jag ska göra en investering, eller har gjort en investering i huset på t.ex. 200 000 kr för ett nytt badrum så blir ju budgeten lite “skev” och svår att jämföra mellan år. Hur hanterar ni den typen av utgifter som ökar värdet på huset?

Jag provpratar lite (och välkommen till forumet).

Jag tänker att det egentligen är felaktigt att sätta in det som en del av “utgiftsbudgeten” då det inte till fullo är en utgift. Det ökar ju värdet på huset (som du skriver) och därmed är det ju egentligen mest en likviditetspåverkande händelse.

Det vill säga att man behöver skilja på resultatbudget och likviditetsbudget. Men då är vi ju ute på riktigt överkursnivå. Så återigen kommer det tillbaka till:

 • vad är det som jag vill att budgeten ska hjälpa mig med?
 • dvs, vad är syftet med min budget?

För alla resonemang nedan är ju korrekta, men olika beroende på hur man svarar:

 • Om jag vill mäta bara utgifter så är det ju korrekt att det är en kostnad för material och hantverkare. Ja, jag det kommer vara en stor post och sedan får man väl filtrera bort den som “engångspost” eller s.k. “jämförelsestörande poster” som det så fint heter i företagsekonomi.

 • Ett annat sätt är att bara ta med differensen som man inte får tillbaka på renoveringen. T.ex. att om renoveringen kostar 200 000 SEK så blir värdeökningen “bara” 150 000 SEK t.ex.

 • Ett tredje sätt är ju att inte ta med det i budgeten alls genom att man resonerar som att det bara är en “överföring” mellan två tillgångskonton: dvs. från bankkonto till värde på huset.

  (Det i sig gör ju att det inte blir helt olikt en överföring som likt ett månadssparande höjer värdet på tillgången man månadssparar till. Jämför “föra över 1 000 kr till ISK” och “föra över 1 000 kr till Huset”. Effekten bokföringsmässigt är väldigt lik.)

Så, det är tyvärr en sådan fråga som det inte finns något facit till. Så tänker jag spontant. Hur tänker ni andra?

Ping: @Lennart, @OlaMorin, @Muraks, @Fredrik, @Emil, @Bjornen m.fl.?

Relevant tråd finns även här:

Tack och tack för välkomnandet :slight_smile:

Det första och tredje alternativet låter väldans “bekvämt” om jag tänker efter och kopplar det till vad jag vill ha budgeten till vilket ju snarare handlar om att se över inkomster och utgifter för att kunna öka sparkvoten.

Det där med att filtrera bort den utgiften får jag kika på.

Är vi långsiktiga så ska ju huset ha en budget där dessa summor ingår, det blir missvisande att exkludera de ur sin ekonomi eftersom man kanske sparar för lite för att täcka såna kostnader: man lurar sig att tro att huset är billigare än det egentligen är.

I spirecta kan vi ju lösa det genom att ha vissa kategorier som:

 • hus-löpande underhåll
 • hus-renovering/värdeökande (och kanske ej värdeökande).
  I resultatrapporterna kan vi välja att exkludera de om man tycker att de snedvrider. Men över flera år så kommer snittet minska och man kan se vad huset verkligen kostar. Är det värdeökande så blir ju året neutralt, du ökade dina utgifter men inkomsterna genom bostads-värdet kompenserar det.

Många grejer är ju inte värdeökande, utan krävs för att bostaden överhuvudtaget ska behålla sitt värde, och då ska ju kostanden synas. En del grejer gör jag för att det är kul, men det är fortfarande en kostnad i mitt liv som måste finansieras någonstans.

Börjar man exkludera så måste man ju bestämma sig för vart man slutar. Har jag med bilen, lägger jag inte in datorn?

1 gillning

Hej! Klurig och intressant fråga!

Använder mig inte av någon budget själv, så där slipper jag ett problem, men det hela ska ju bokföras i slutet.

Hade det varit en bil, hade jag bara flyttat pengarna till ett annat tillgångskonto som då heter bilen och sedan värdeminskat det varje år. Hade det varit en tillbyggnad på ett hus hade jag rakt av tagit pengarna du betalat och lagt på huskontot, dvs ökat värdet på huset med samma summa. Detta eftersom värdet på huset nästan bara beror på kvadraten och då lär det öka.

I en stabil marknad hade jag nog också fått för mig att ta en renovering och lägga på husvärdet. Möjligtvis ta hjälp av någon mäklare för att värdera. Men förmodligen ändras inte värdet på huset så mycket av just denna renovering utan det är mer hur den totala marknaden rör sig som påverkar huset på värdet. Detta kan ju då leda till stora nedskrivingar i värdet.

Jag står själv i en liknande situation just nu och kommer köra enligt Jans förslag nummer 3. Kan vara så att jag tar hit någon mäklare senare och låter de uttala sig om värdet. Men just nu går allt så rejält neråt så kommer vara svårt att veta vad i värdeförändringen som beror på det nya och vad som beror på marknaden.

Hoppas du hittar ett sätt som passar dig! till sist handlar det ju om att du ska använda verktygen på ett sätt som gör att du känner att du har bra kontroll på din ekonomi och vart pengarna går!

2 gillningar

Det jag tänker är en nackdel med att se utgifterna som en överföring till bostaden är att det inte går att ge överföringar en kategori. Det blir en anonym ökning av värdet, “renovering”. I budgeten tycker jag inte att det spelar någon roll om man tar med eller inte, den är ju fiktiv ändå. Utan det viktiga är hur man bokför utfallet.

Ser man det som utgifter så kan man bättre följa kostnaderna genom kategorier. Till exempel en köksrenovering skulle kunna delas upp i följande kategorier:

 • Vitvaror
 • material (färg, skåp, golv, kakel etc)
 • Hantverkare

Det skulle kunna vara lättare att följa under processen om man håller sig inom budget.

Men om man använder spirecta främst för sin dagliga ekonomi så kan man göra lite som man vill.

1 gillning

Hej,

Håller med om att detta är ”lite speciellt” och det finns olika svar beroende på vad min vill få ut av det hela.

Jag har själv valt att skapa en utgiftskategori som heter ”Bygg, renovering, underhåll”. Där bokför jag de faktiska kostnaderna för renoveringen för att jag helt enkelt vill ha koll på detta så som @Muraks också beskriver.
Därutöver har jag också skapat en inkomstkategori som heter ”Värdeökning - Materiella tillgångar”. I den kategorin bokför jag sedan den uppskattade värdeökningen för tillgången ”Huset”, dvs jag väljer då att se husets värdeökning/tillgångsökning som en inkomst som sedan balanseras mot den faktiska utgiften för renoveringen.

Visst är det kanske lite ”överkurs” men det är så jag själv vill ha det och jag är lagd åt det noggranna/pedantiska hållet. :wink:

2 gillningar

Det låter ju också som ett bra alternativ. Det jag vill undvika är att resultatrapporten blir helt “skev” om vi t.ex. renoverar badrum för 200 000 och därmed landar på ett rejält minusresultat den månaden det ackumulerade resultatet blir knasigt över tid.

Jag tänker också lite på när jag gör en investering i mitt företag på 200 000 och kan lägga det som en tillgång som jag sedan skriver av under flera år så belastar det inte resultatet allt på en gång. Det känns dock som lite överkurs att börja skriva av investeringar privat på samma sätt som i företaget, om det inte går att göra det per automatik i programmet då.

1 gillning

Njae, resultatrapporten blir inte skev eftersom jag ”kompenserar” den stora utgiftsposten med att också lägga in en större inkomstpost (dvs jag registrerar värdeökningen som en inkomst).
Men visst, kollar jag enskilt på inkomsterna eller på utgifterna så blir det stora poster och det får jag då hålla koll på varför, men på resultatet jämnar det ut sig

1 gillning

Ja, jag menade att ditt alternativ var bra för att jag ska få ordning på min skeva resultatrapport. Lägger det på “testa-listan” :slight_smile: Tack!

2 gillningar

Tack @linas, det var jag som var för snabb när jag läste ditt svar och nu förstår jag vad du menade! :blush::pray:t2:

2 gillningar