Det går att uppdatera värde på tillgång trots att man valt att det inte ska gå

I listan “Uppdatera” Spirecta går det att uppdatera värdet på en tillgång, trots att man valt att det inte ska gå att ändra värdet.
image