Dubletter på överföringar syns inte i dublett-rapporten

Alla mina dubletter är i regel överföringar och inte betalningar. De går inte att se i rapporten som togs fram för att se bl.a dubletter men de är de som stör till det mest.

Hur gick/går det med den funktionen som diskuterades på en genomgång av Spirecta?

Hmm… kan vi försöka hjälpas åt för att lista ut det. Syns inte dublett-transaktionerna för att de inte är på samma datum eller inga dublett-transaktioner alls. Kan du bifoga ett skärmklipp?