Dubletter på överföringar syns inte i dublett-rapporten

Alla mina dubletter är i regel överföringar och inte betalningar. De går inte att se i rapporten som togs fram för att se bl.a dubletter men de är de som stör till det mest.

Hur gick/går det med den funktionen som diskuterades på en genomgång av Spirecta?

Hmm… kan vi försöka hjälpas åt för att lista ut det. Syns inte dublett-transaktionerna för att de inte är på samma datum eller inga dublett-transaktioner alls. Kan du bifoga ett skärmklipp?

Här är ett exempel på en överföring som inte dyker upp i dublett-rapporten.

Får vissa transaktioner i rapporten, men ingen av dem är dubletter. Bara en liknande transaktion som min fru gjort, kollektivtrafik och fack-avgift t.ex.

Spontana svaret att den inte dyker upp i rapporten är för att titlarna är olika. Spirecta letar efter dubletter på samma titel och datum och belopp.

Ovan är bara en förklaring och jag förstår problemet. Återkommer!

Tillägg:
Detta gäller även när man Swishar mellan varandra, om man registrerar det som en överföring. De har ju samma datum och belopp, men olika titel.

1 gillning

Yes, ska kolla på det. :+1:

Gillar den nya uppdateringen av Spirecta generellt, även felsökningsrapporten.
Hur ligger det till med problemet med dubletter som har olika namn?

@oakmountain, kan du hjälpa mig att tänka kring det?

  • Jag tänker nämligen att det är svårt att kolla dubletter med olika namn - eftersom säg att jag handlar på ICA för 1000 kr och COOP för 1000 kr så vill jag inte ha det markerat som en dublett.

  • Däremot kollar Spirecta separat för överföringar med olika namn. Det vill säga det som du postade om ovan.

En sådan transaktion borde nu identifieras i felsökningsrapporten i denna vyn:

Eller kan du hjälpa mig med ett konkret exempel? Gärna med skärmklipp

Ah… men Glenn…

Jag tror jag bara missade att transaktionerna ställs bredvid varandra. Det verkar funka! Ska kolla nästa månad igen.

Kanske går det att tydliggöra att det är två kolumner som man skall jämföra? :slightly_smiling_face:

1 gillning

Ja, tar gärna emot förslag på hur det kan bli tydligare och enklare. :blush: