Ekonomisk brandövning - frågor att ställa sig och konkreta tips

Få kan ha missat att denna hösten har blivit något av en perfekt privatekonomisk storm. Elpriserna skenar, matpriserna ökar, bostadspriser sjunker, bränslepriserna ligger på en hög nivå och räntan har börjat stiga.

I dessa lägen är det bra att göra en ekonomisk brandövning - antingen själv - eller tillsammans med oss. Syftet med en brandövning är att förbereda sig i förväg och identifiera eventuella svagheter som man har i sin ekonomi.

De viktigaste frågorna

De viktigaste frågorna - dvs. de som har högst sannolikhet att inträffa och ger störst påverkan - är enligt mig i närtid (september 2022):

 • Klarar du att bolåneräntan går upp till t.ex. 5 procent?

 • Klarar du att din elräkning blir 3 gånger större per månad de kommande 6 månaderna än föregående år?

 • Klarar du att din matkostnad blir 20 % högre?

 • Hur mycket pengar har du i din buffert just nu och hur är planen för bufferten framgent?

 • Klarar du att priset på din bostad sjunker med 20 %?

Överkursbrandövning

Följande frågor kastar ljus på det som har stora konsekvenser, men de har en betydligt mindre sannolikhet för att inträffa:

 • Klarar du en oväntad arbetslöshet i ditt hushåll?

 • Vad händer om någon i ditt hushåll råkar ut för en längre sjukskrivning?

 • Klarar du en oväntad skilsmässa eller separation?

 • Klarar du en oförutsedd händelse där t.ex. värmepannan går sönder?

 • Om du dör, klarar dina efterlevande att bo kvar?

Konkreta tips

Nedan följer några konkreta tips för hur du kan förbättra din ekonomi:

Tips 1. Buffert

En naturlig lösning till många av frågorna ovan är buffert. Det viktigaste att veta om buffert är att den ska komma innan du sparar till något annat och att storleken på den är individuellt. Den slarviga tumregeln är att den ska i storlek vara någonstans runt 1 - 3 månaders utgifter.

Du kan läsa mer om buffert här:

Tips 2. Försäkringar

En del av problemen ovan kan man lösa med olika typer av försäkringar. T.ex.:

 • A-kassa och inkomstförsäkring - man kan minska påverkan av att bli arbetslös genom att vara med i A-kassan och därefter teckna en inkomstförsäkring.

 • Sjukförsäkring - det finns ofta även möjlighet att teckna olika sjukförsäkringar som täcker inkomstbortfall om man blir sjuk.

 • Livförsäkring - när man är ung (< 55 år) är det relativt billigt med livförsäkring som ger möjligheten att underlätta omställningen vid ett eventuellt dödsfall. Läs gärna denna artikel.

 • Hemförsäkring - en obligatorisk försäkring alla borde ha.

Tips 3. Använd VD-metoden för effektivisera din ekonomi

VD-metoden är en enkel mental modell för ett ekonomiskt och organisatoriskt sätt att tänka kring hushållning eller management av resurser.

 1. öka inkomster och sänka kostnader dvs säga jobba med resultaträkningen

 2. arbeta med tillgångar och skulder , t.ex. amortera, omfördela till buffert eller motsvarande (dvs. jobba med balansräkningen).

 3. prioritera, effektivisera och optimera bland befintliga resurser (t.ex. ens befintliga uppvärmningssystem, avtal och överenskommelser)

 4. kommunicera, värva och jobba genom andra

På RikaTillsammans-forumet har jag skrivit över 30 frågor till följd av ovanstående VD-modell:

Tips 4. Överkurs: energieffektivisering inför vintern 2022

En stor påverkan nu inför vintern 2022 är de höga energipriserna. Här finns det väldigt mycket som man kan göra. Jag själv har lyckats effektivisera min förbrukning ganska rejält utan att det haft för stora konsekvenser på min vardag. Läs mer i följande trådar:

I länkarna ovan går jag även frågor såsom:

 • Bundet eller rörligt elavtal?
 • Bunden eller rörlig ränta?
 • Hur sänker jag elförbrukningen?
 • Kan jag tjäna pengar på timavtal?