Ekonomisk frihet (FIRE)-rapporten | Manual

Ekonomisk frihet ger möjligheten att sluta jobba för pengar

Kanske drömmer du också om en ekonomisk frihet där du kan ha friheten att välja själv. Ekonomisk frihet uppstår när dina passiva inkomster är större än dina totala utgifter. Den här rapporten hjälper dig att följa utvecklingen och se hur det går på din resa att inte behöva jobba för pengar längre.

https://vimeo.com/419092827/577ec62c96

Ekonomisk frihet - möjligheten att välja själv

Att uppnå ekonomisk frihet handlar om att göra en resa om innefattar både växt som person och en ganska stor omläggning av sin ekonomi. De flesta av oss använder nämligen primärt vår kompetens, vår tid och vår energi som resurser för att tjäna pengar. Vi kallar det för att gå till jobbet.

Det är en aktiv handling som vi behöver göra kontinuerligt. Slutar vi dyka upp på jobbet eller lösa de arbetsuppgifter vi har så kommer förr eller senare även lönen sluta komma. Inkomsten är således aktiv. Motsatsen till en aktiv inkomst är en passiv inkomst.

En passiv inkomst är en inkomst där du lägger din tid, kompetens och energi en gång, men får betalt många gånger om. Det kan vara att du tjänar ihop och sätter dina pengar i arbete som över tid kommer ge en avkastning och utdelning utan din inbladning. Det kan vara olika former av system, t.ex. att du har köpt och hyrt ut ett hus där du får pengar varje månad.

Den stora fördelen med en passiv inkomst är att den frikopplad från din tid. Genom att ha en passiv inkomst får du möjligheten att få välja själv. Helt enkelt en ekonomisk frihet. Det som många kallar för FIRE - Financial Independence Retire Early.

Det finansiella nyckeltalet “Ekonomisk frihet”

Ekonomisk frihet-rapporten visar både hur ekonomiskt fri du är i absoluta kronor och som ett finansiellt nyckeltal. Ekonomisk frihet kan definieras som svaret på frågan:

Frågan som ekonomisk frihet är svaret på

När kan jag sluta byta min tid och energi mot pengar?

Ovanstående fråga kan även omformuleras till en matematisk definition enligt nedan. Det gäller för varje given period, som t.ex. vecka, månad eller år.

Matematisk definition av ekonomisk frihet

Ekonomisk frihet = passiva inkomster / totala utgifter

Ett exempel på ovan är att om du dina totala utgifter en månad är 1 000 kr och din passiva inkomster är 100 kr, då kommer din ekonomiska frihet vara 10 % enligt 100 kr / 1 000 kr.

Frågor som rapporten ger svar på

Många gånger är det svårare att komma på den rätta frågan än att hitta svaret när man väl har den. Nedan följer några exempel på frågor som den här rapporten ger svar på:

 • Hur stor är min ekonomiska frihet idag?
 • Hur har den ekonomiska friheten utvecklats över tid?
 • Vad är mina totala passiva inkomster?
 • Vad är mina totala utgifter?
 • Hur ser trenden i vår löpande ekonomi ut?

Tips på saker att göra

Om du känner dig taggad så är följande frågor bra att reflektera över och sedan agera på:

 • Såg perioden ut som du förväntade dig?
 • Vilka var de största avvikelserna?
 • Är det något som kan eller behöver göras annorlunda nästa månad?
 • Hur skulle du kunna öka din ekonomiska frihet till nästkommande månad?
 • Vem har “lättast” att bli ekonomiskt fri? Läkare med hög lön eller studenten på CSN?

Skriv gärna svaret och motivering till den sista frågan i kommentarsfältet. :+1:

Vad är en rimlig ekonomisk frihet?

De flesta av våra användare har en ekonomisk frihet grad mellan 0 - 10 procent. Det är väldigt ovanligt med att ha någon större ekonomisk frihet om man inte uttryckligen har jobbat mot det. Bli därför inte förvånad om den ligger på under 1 procent. Det är okej när man börjar.

I inledningsskedet är det många gånger viktigare att mäta mot nyckeltalet Sparkvot än det är mot ekonomisk frihet eftersom det är ett “snabbare” nyckeltal. Det förändras på månadsbasis medan det kan ta lång tid innan man ser någon siginifikant förändring på den ekonomiska friheten.

Även ekonomisk trygghet är ett nyckeltal att börja mäta mot snarare en ekonomisk frihet. Även om ekonomisk frihet är drömmen och slutmålet för många.

Data som rapporten sammanställer

Den här rapporten sammanställer framförallt dina inkomster, utgifter och kategorier med tillhörande kategorigrupper. För att administrera underlaget till rapporten använder du framförallt kategoriöversikten för inkomster och utgifter samt vyn alla transaktioner. För att få underlag till rapporten behöver du importera inkomster och utgifter.

Läs även mer följande två fördjupningsartiklar här i kom-igång-guiden:

Frågor, tips, kommentarer eller funderingar

Använd gärna kommentarsfältet för att ställa frågor eller dela med dig av dina funderingar. Om du har tips på hur du använder rapporten får du gärna dela med dig av de med. Vi läser alla kommentarer och svarar på majoriteten av dem.
:arrow_left: Tillbaka till innehållsförteckningen

Hej! Vore härligt med alternativet att välja 4%-regeln som bas i uträkningen för ekonomisk frihet samt välja tillgång för uträkningen istället för passiva inkomster. Exempelvis:

 1. Välj konto/konton (exempelvis, Lysa Passiv & Mellanrisk)
 2. Tabellen räknar och utgår ifrån 4%-regeln ((Totala tillgångar i Lysa passiv * 0,04) / 12). Sedan räknas den procentuella friheten räknas ut med hjälp av resultatet och utgifter innevarande månad.
1 gillning

Hej! Om jag tolkat rätt så utgår ekonomisk frihet från passiva inkomster? Borde det inte vara så att man inkluderar tillgångars värdeökning (exkludera insättningar) i nyckeltalet? Jag kan ju ha en anställning som inkomstkälla och låga/inga passiva inkomster men däremot ha en fondportfölj med värdeökningar motsvarande mina årsutgifter. I så fall säger ju spirecta att jag är typ 0% ekonomiskt fri men en överblick över min ekonomi skulle förmedla ett annat budskap. Jag tänker att även om jag inte tar ut pengar kontinuerligt från min portfölj och därmed gör det till en konkret inkomst så vill jag gärna kunna få känsla för hur långt på vägen jag är mot att kunna leva på annat än att byta min tid mot pengar.

Hur tänker ni om detta?

2 gillningar

Att du har rätt OCH att det går att hantera i Spirecta. Men det kräver att man tänker till lite extra. :+1:

Som det är inställt för de flesta nu så bokför vi värdeökning bara på själva tillgången. Men man skulle ju de facto kunna se värdeökningen som en kapitalinkomst (även om den är orealiserad). Även en värdeminskning hanterar man då på liknande sätt. Det är egentligen MYCKET bättre - särskilt om man är intresserad av FIRE och ekonomisk frihet.

Jag har skrivit en längre fördjupande artikel på ämnet här:

1 gillning