Felaktig värdeförändringsplott

Felaktig värdeförändringsplott

Jag får den här felaktiga värdeförändringsplotten. Jag har bara några få transaktioner i år, så det är tydligt vad som händer.

Det som visas är ju
Eget Kapital = Tillgångar – Skulder eller EK=T-S.
Småstaplarna visar förändringar eller ∆EK=∆T-∆S.
Utgående balans ska bli Ingående balans plus alla förändringar (med tecken). Så är dock inte fallet i ovanstående plot.

Felaktiga staplar är:

  • Amorteringar. Här minskar ju både T och S med samma belopp. Vilket alltid blir 0. Amorteringar borde väl inte vara med alls i den här beräkningen?
    Jag har amorterat 10000 kr i år, men den röda stapeln är 20000 kr.
  • Utgifter (kreditkort). Här ökar ju S, vilket borde ge negativt resultat och röd stapel.
    Det ser ju konstigt ut att de två Utgifterna har olika färg.

I båda fallen är det fel tecken på S, som är orsaken. Observera att Utgående balans är korrekt!
Så jag får för mig att det bara är själva plotten som är fel.

Är det jag eller Spirecta som gör fel?
Olle

Hmm… det är uppenbart att grafen är fel.

Skulle jag kunna be dig om att mejla mig ett skärmklipp på dina transaktioner så att jag kan se exakt hur det uppstår. Det kan vara som så att du har vissa special-transaktioner eller något som jag inte har tänkt på.

Du kan mejla till: support@spirecta.com

Jag har mailat supporten. Kanske kan den här bilden förenkla felsökandet.
Det är kreditkortet, som ingår i grafen ovan. Här finns bara 2 transaktioner:

  1. En utgift på 4 039 kr.
  2. En amortering på 10 000 kr.

Om man byter tecken på dessa två transaktioner, så blir det ju rätt. Utgiften ökar skulden och amorteringen minskar den.

/Olle

Så här 4 timmar senare så inser jag att det här inte var någon rolig bugg… Men, nu hoppas jag att den är löst. Jag insåg nämligen att det var två fel:

  • Ett beräkningsfel som gjorde att graferna inte stämde.

  • Ett fel i uppritningen av diagrammet där jag av någon anledning vänt på siffrorna. På skuldsidan om jag har en skuld på 1 000 SEK så ska den ju visa 1 000 SEK i grafen, precis som de andra graferna. Jag hade av någon anledning vänt och gjort det till minus.

Nedan följer två kompletta exempel på hur det ser ut nu.

@Olle_Seger - du får gärna posta din “efter”-bild nu när uppdateringen är genomförd så att vi vet om det har löst sig. Kan jag även be dig att kolla att det inte introducerat några följdfel på andra skulder / tillgångar?

Enkel sammanställning

Avancerad sammanställning

Även balansrapporten ska stämma nu:

Så här ser min balansräkning ut nu. Helt rätt, tycker jag. Amorteringarna är borta och Utgifter(kreditkort) har bytt tecken. Förändringstrappan och Utgående balans stämmer överens!
Grönt betyder ökande förmögenhet och rött betyder minskande förmögenhet.

Så här ser grafen för kreditkortet ut. Även här hänger det ihop.


Ingående balans (skuld) är nu ett positivt tal. Rött betyder ökande skuld och grönt betyder minskande skuld.
I båda fallen ser man ju tydligt hur trappan hänger ihop.

Jag kollar om det finns några följdfel.

Jag lyfter på min keps och tackar för den snabba felsökningen!

/Olle

1 gillning

Gud vad skönt. Kan säga att halvvägs in i det igår så kändes det som ett oöverstigligt problem. :joy:

Nu är det typ samma sköna känsla som när man löste en matteuppgift på en tenta på universitetet. :nerd_face:

Tack än en gång för grym felrapportering, den underlättade mycket.

Forumstädning
Den här buggen eller önskemålet är löst i Spirecta per februari 2022 och därför stänger jag ämnet och markerar det som löst. Tack för hjälpen med rapportering.

Om du har kompletterande kommentarer, starta gärna en ny tråd och pinga in mig med @janbolmeson.

Tack för att du hjälper till att göra Spirecta bättre! :pray:
Jan