220109 - Underhållsuppdatering med flera förbättringar och rättningar av fel

Idag släppte vi en ny underhållsuppdatering med följande fixar och mindre förändringar.

Nya mindre funktioner

 • Startsidan/översikten innehåller nu en länk till det senaste månadsbrevet (i mitten i den undre raden).

 • Alla videoklipp i kom-igång-guiden är uppdaterade för att matcha senaste tidens ändringar och vara mer lite 2022 än 2020. :blush:

 • Alla artiklar i kom-igång-guiden har delats upp “vanlig info” och “överkurs info”. Tack Elisabeth.

 • Nya datum för introduktionsträffar och workshops.

 • Artikeln om Balansräkningsrapporten är helt omskriven i forumet.

 • Många hjälp-beskrivningar i verktyget är uppdaterade. Se exempel nedan.

 • Transaktionstyperna i värdeförändringsrapporterna är klickbara för att visa vilka transaktioner som ligger till grund för beräkningen av beloppet. Se bild nederst.

 • Uppdaterad artikel i forumet: “Introduktion till klassisk bokföring för privatpersoner (inkl. debet och kredit)

 • Lagt till nuvärde på första fliken för tillgångar / skulder när man klickar via Administrera. Se bild nedan.

 • Lagt till totalsumma för inkomster / utgifter när man klickar via Administrera. Se bild nedan.

 • Ändrat perioden “12 månader rullande” i den nya datumväljaren till att nu vara hel månader (just nu t.ex. 1 feb 2021 till och med 31 jan 2022, istället för 9 jan 2021 till 9 jan 2022).

Felrättning och buggfixar

Följande fel och korrigeringar har gjorts i Spirecta sedan sist:

Skärmklipp på några av ändringarna

Exempel på uppdaterad beskrivning

Tack vare @Olle_Seger:s feedback uppdaterade vi hjälptexten direkt i verktyget. Här från balansräkningen.

Exempel på klickbar transaktionstyp

Här från balansräkningen.

Översikten i administrationsvyn för inkomster / utgifter har totalvärde för året

Från översikten för inkomster.

Översikten i administrationsvyn för tillgångar / skulder har nuvärde

Från översikten för tillgångar.