Felaktiga datum och omvänd ordning med Swedbank

Hej,

BETEENDE

 1. Inläsningar från Swedbank kommer i omvänd ordning per dag. Så te.x. om jag på Internetbanken, i nedladdad CSV-fil eller via nedladdad XLS fil från Swedbank ser transaktion 1, 2, 3 och respektive utgående balans så visas de i omvänd ordning i Spirecta 3, 2, 1. Därför behöver jag spendera en massa tid och energi på att göra avstämningen per dag istället för per transaktion - då endast den sista transaktionen per dag kommer att matcha det utgående saldot ifrån banken.

 2. Datumet som sätts i Spirecta är inte alltid detsamma datum som är “bokföringsdatumet” i internetbanken vilket gör avstämningen mycket tidskrävande. Vilket datumfält som används verkar också skilja sig åt om man importerar via Tink alternativt csv-import. Kombinera denna buggen med den första buggen och du har ett rent helsike att stämma av konton.

FÖRVÄNTAT BETEENDE

 1. Datumen som sätts i Spirecta ska motsvara bokföringsdatumet i banken…
 2. Om flera bokförda transaktioner finns på samma dag så ska ordningen på dem motsvara den ordningen banken presenterar dem i
 3. Detta ska fungera för csv-import likväl för import via Tink
2 gillningar

Hej Nils, tack för inputen!

Jag taggar in @janbolmeson som kan svara bättre på frågan

1 gillning

hej @nils!

Tack för feedbacken!

Kan vi bara göra ett exempel så att vi är överens. Om vi har ett kontoutdrag:

2024-02-16	ICA Malmborgs	950 kr
2024-02-16	Willys	1 500 kr
2024-02-16	Hemmakväll	50 kr

Vilken är det som vi tycker ska komma överst? Dvs. om du skulle sätta ID på dem, hur skulle du fördela det?


Korslänkning:


Samt att du kan se Spirecta id på transaktionerna:

Jag är inte säker på hur jag ska besvara din fråga. Men ordningen jag förväntar mig på skärmen i Spirecta skulle motsvara den ordningen som jag ser på skärmen via min Internetbank (Swedbank).

Så om jag ser detta på min internetbank
|2024-02-16|ICA Malmborgs|950 kr|7 500 kr|
|2024-02-16|Willys|1 500 kr|8 450 kr|
|2024-02-16|Hemmakväll|50 kr|9 950 kr|

Så förväntar jag mig att se detta i kontoavstämningen i Spirecta
|2024-02-16|ICA Malmborgs|950 kr|7 500 kr|
|2024-02-16|Willys|1 500 kr|8 450 kr|
|2024-02-16|Hemmakväll|50 kr|9 950 kr|

Så här går mina tankar:

 1. Ordningen av transaktionerna är viktig för en användare utifrån ett avstämningsperspektiv.
 2. Ordningen är per KONTO OCH DATUM.
 3. Den förväntade ordningen kommer oftast att gå att derivera från importeringen men kan variera per bank och metod.
 4. Detta relaterar till men ska inte blandas ihop med ett problem där transaktionernas datum också kan se lite olika ut beroende på format/bank.
 5. En transaktion i Spirecta påverkar 1…N konton. Lösningen får inte vara per transaktion likt den nuvarande “avstämd transaktion” funktionen. Det är transaktionen i kontot man stämmer av. Inte transaktionen generellt.
 6. En användare vill nog helst förlita sig på automatik för att ordningen ska bli rätt men ändå ha möjligheten att per dag per konto sortera om vid behov.

Här är ett lösningsförslag:

Tabellnamn: “sortering transaktioner”
tenant id
konto id
datum
transaktion id
position (heltal)

Vid inläsning av kontoavstämningen eller annan transaktionslista där fokus är på ett särskilt konto så skulle en enda query enkelt kunna hämta hem all sortering för alla relevanta transaktioner.

Det skulle även gå att göra en sort by förutsatt en lite mer komplicerad join för att få in det i den ursprungliga query.

Icke sorterade rader hamnar enkelt överst eller underst utefter en query. Icke sorterade rader skulle teoretiskt sett kunna sorteras med enkel affärslogik då den skulle kunna upptäckas.

En användare skulle kunna få tillgång till en dra och släpp funktion alternativt pil upp/pil ned för att sortera om transaktionerna på en dag. Då skulle en enkel delete query för tenant+konto+datum först kunna köras och därefter en insert med de nya positionsvärdena.

Några transaktion-idn känner jag inte skulle vara relevant för mig som användare. Jag förstår inte riktigt ditt förslag.

1 gillning