Fördela utgifter sinsemellan (för dig med uppdelad ekonomi)

Idag är det ganska vanlig att man har olika varianter på uppdelning av en ekonomi i ett förhållande. Det kan vara allt från en helt gemensam ekonomi till:

  • Ingen gemensam ekonomi alls, var och en betalar allt själv
  • Uppdelad ekonomi 50/50
  • Uppdelad ekonomi procentuellt per inkomst

och alla varianter därmellan. Spirecta ger dig möjlighet att arbeta med en liknande uppdelning i verktyget. Det som man gör då är att man anger hur olika transaktioner skall fördelas mellan er två (eller er fler om man t.ex. har barn som betalar hemma).

Du arbetar då med rapporten som heter “Dela upp dina utgifter”-rapporten.

Steg 1. Fördela utgifterna sinsemellan

Det första steget är att göra själva fördelningen av utgifter. Det vill säga att berätta för Spirecta:

  1. Vem har betalt en utgift?
  2. Vem borde ha betalt den eller vad ska fördelningsprocenten vara?

Steg 2. Balansera utgifterna

När man har angett de uppgifterna är det dags att balansera utgifterna. Det vill säga om Person 1 har betalt 1 000 kr men borde bara ha betalt 400 kr, då ska ju hen få tillbaka 600 kr av person 2. Den matematiken gör Spirecta åt dig i steg 2.

När ni är klara och har balanserat utgifterna och fört över pengar sinsemellan. Då godkänner ni dem som “fördelade”.

Steg 3. Uppföljning

I det sista steget kan du följa upp och analysera utgifterna per period.