Guide: Justera en felaktig transaktionstyp

Skillnaden på en inkomst och överföring

En vanlig fallgrop med Spirecta är att vid importen har Spirecta inte läst in transaktionerna rätt eller att du importerat transaktioner från två olika konton med gemensamma transaktioner.

Exempelvis: Du har flyttat pengar från ett gemensamt konto till ditt betalkort för matkort.

Skillnad mellan en inkomst och överföring är att:

  • En inkomst ökar din förmögenhet, du får pengar du inte haft tidigare.
  • En överföring från ett gemensamt konto till ditt eget betalkort för mat flyttar pengar från ett konto till ett annat. Det ökar alltså inte din förmögenhet.

Hur du justerar en inkomst till överföring:
Börja med att gå till Transaktioner i menyn och välja alla transaktioner.

Därefter kan du leta fram inkomsten du vill ändra till en överföring på några olika sätt. Exempelvis kan du filtrera fram alla inkomster oavsett typ som på bilden nedan. Alternativt kan du söka på titeln för transaktionen eller kategori.

Funnen transaktion:

Klicka in på namnet för transaktionen som i det här fallet är “Tack” och därefter kommer följande vy öppnas:

Tryck på raden för “Vilken typ av transaktion är det?” som kommer öppna upp möjligheten för dig att välja rätt typ av transaktion.

Sist sparar du dina ändringar längst ner på sidan via den gröna knappen “Spara transaktion”.

Oavsett vad för typ av transaktion du vill justera kan du använda samma tillvägagångssätt som i exempelt ovan för inkomster.