Hur ändrar jag startdatum för en tillgång?

Jag kan inte korrigera startdatum. Alla mina tillgångar har fått startdatum oktober. När jag korrigerar datumen till 1 oktober står det att jag har lyckats, men det sker ändå ingen uppdatering av datumen.

Eftersom Spirecta bygger på klassiska bokföringsprinciper så är värdet (=balansen / saldot) av en tillgång summan av alla historiska transaktioner som är kopplade till kontot. För att således byta “startdatum” för värdena för en tillgång så kan man göra på följande sätt:

  • Visa alla tillgångar via “Administrera => tillgångar
  • Klicka dig in på den aktuella tillgången
  • Klicka på “Transaktioner” i vyn som dyker upp.
  • Välj den första transaktionen
  • Ändra datum på den.

Steg 1. Klicka dig in på tillgången

Leta upp din tillgång och klicka dig in på den.

Steg 2. Leta upp den första transaktionen

När du är inne på tillgången, klicka på “Transaktioner” och leta upp den första transaktionen. Det gör du enklast genom att se om den ingående balansen är noll. I mitt fall nedan är den inte det.

Då behöver jag ändra i datumväljaren till “sedan start” för att få fram alla transaktionerna.

Nu har jag hittat den, då kan jag klicka på den.

Steg 3. Ändra datum på den i redigera transaktioner vyn