Hur gör ni för att följa upp avkastning eget kapital?

Hur gör ni för att följa upp avkastningen på era tillgångar? Framförallt att få en siffra, %, på totala utvecklingen på alla ens tillgångar.

Jag använder mig idag av inkomstkategorier för att bokföra värdeökningar mot, men jag tycker att värdeminskning är klurigt. Blir det en negativ inkomst eller vart hamnar den?

Sen vilken rapport kollar ni i? Balansräkningsapporterna har lite info, men är det här ni kollar? Saknas inte stapeln “Värdeminskning”? Eller har man en negativ värdeökning? I mitt fall om jag bokför värdeökning som inkomst så syns de i stapeln med (inkomst). Bevisligen gör jag även mot Eget kapital också…

Den här rapporten med avkastning är ännu konstigare, vad ser vi egentligen @janbolmeson ?


Tidsperioden ska vara 12 månader men det visas bara fram till maj, det går inte att rulla åt höger. Upplösningen är ju galen också.
Borde inte avkastningen sjunka under långa tider om man inte lägger till värdeökningar? Jag misstänker att varje hack är när jag lagt till en värdeökning, stämmer det?

I den grafen skulle man vilja ha möjlighet att ställa in längre tidsintervall med en knapptryckning, inte bara genom att manuellt definiera. Varför ingen “från start”, “senaste tre åren” etc?

Rapporten svarar ju inte riktigt enkelt på frågan “vilken total avkastning har jag haft per år”, som du pratade om med Charlie om gällande privatekonomiska nyckeltal.

Drar jag lite längre tidsintervall ser grafen ut såhär:


@janbolmeson kan du hjälpa mig att förstå vad som händer i denna graf, vilken information får vi ut? Det verkar som att jag fått 140% avkastning 1 januari 2020, sen väldigt liten. Alla pluppar som syns på Y-axeln visas alla som 1 januari när jag hovrar över dem. “Avkastning 17%”, “Avkastning 57%” etc.
Hur räknar spirecta ut värdeökningar egentligen? Är det varje insatt krona?

Här laddade jag om rapporten med nytt tidsintervall, och då dök nya staplar upp! De som saknades innan. Borde inte alla staplar alltid finnas med?


Varför särredovisas “Komplex transaktion”? Varför visas återbetalningar som en egen stapel? Den borde väl kvitta utgiften i utgifts-stapeln?

Om vi fortsätter att prata om privatekonomiska nyckeltal, så räknar spartkvotsrapporten fortfarande fel. Grafen och tabellen under stämmer inte överrens, men det förtjänar en egen tråd.

Jag gör som du och använder inkomstkategorier som jag döpt till ”Värdeförändring - Xxx” och bokför då både värdeökning och värdeminskning mot dessa inkomstkategorier.
Dvs värdeminskning blir en negativ inkomst som du säger.

Dock skall tilläggas att jag valt ut sådana områden/kategorier som jag tycker är extra intressant att följa värdeutvecklingen på, ex värdeförändringen på mina finansiella tillgångar, såsom aktier, fonder m.m. Jag tycker helt enkelt att värdeförändringen av dessa tillgångar är en del av resultaträkningen och kassaflödet. Fördelen är att jag då också kan välja att filtrera om jag vill visa värdeförändringen eller inte i mina resultatrapporter.

Däremot har jag valt att enbart bokföra värdeförändring av vissa andra tillgångar, såsom exempelvis mina pensionstillgångar, mot eget kapital istället. Värdeförändringen upp eller ner av dessa ”slår lite för hårt” om jag ska ha med dem i resultatrapporterna och kapitalet är ändå bundet, därav nöjer jag mig att följa utvecklingen av ex pension m.m. i balansrapporterna.

Så jag är inte helt konsekvent, men jag har gjort aktiva val för hur jag vill ha det så att säga. :smiley:

2 gillningar

Smart att tänka så om pensionskonton. Jag har även valt att slå ihop vissa konton under samma kategori, ändamålet är inte att följa de individuella kontona utan någon annan händelse tex.

Hur gör du för att sen se din avkastning? Eller kollar du inte på det? Man kan ju filtrera ut de ur resultatrapporten, men det säger inte jättemycket om avkastningen i förhållande till totalt kapital.

2 gillningar

Ja det tycker jag är sunt att göra. Jag har exempelvis en kategori som heter “Värdeförändring - Finansiella tillgångar” och i den samlar jag ex. mina Lysa-konton, ISK-konton hos ex Avanza/Nordnet osv.
Sedan använder jag en som heter “Värdeutveckling - Materiella tillgångar” och där samlar jag värdeutvecklingen på ex huset och bilen (oftast egen uppskattning då såklart).
Att jag då exempelvis väljer att värdera ner bilens värde löpande, blir lite som att jag då också gör en “avskrivning” av tillgången bil och att det “belastar” mitt totala resultat.
Så jag har några olika sådana kategorier men inte fler än nödvändigt så att säga för att följa upp värdeutvecklingen på mina konton.

Jag gör oftast så som du säger. Jag väljer att filtrera ut dem i resultatrapporten eller kanske hellre se på utvecklingen över tid. Självklart är det som du säger, det säger ju inte så mycket om den totala avkastningen i förhållande till totalt kapital, men oftast använder jag resultatrapporten för att följa upp trenden på värdeutvecklingen. För enskilda månader går det mycket upp eller ner, men över tid vill jag ju se att det ökar såklart. Och utifrån det så kan jag jag ju också analysera om värdeutvecklingen (helst ökningen) beror på att jag ökat innehavet i tillgångarna (ex köpt fler aktier) eller om det beror på att avkastningen i procent har ökat. Eller en kombo.
Men egentligen följer jag inte detta i “detalj” så sett, utan mer på en övergripande nivå och att trenden är “rätt”. Vill jag följa upp det mer specifikt och i detalj så skulle jag nog titta i Balansrapporterna och klicka på rubriken “Värdeförändring” och “Avkastning” på respektive tillgång eller för tillgångsgruppen som helhet. Det går ju också att skapa egna filter/inställningar även för balansrapporter för det du önskar titta på.

2 gillningar

3 inlägg delades upp till ett nytt ämne: Varför dyker inte alla mina inkomstkonton upp när jag ska välja värdeförändring mot ett inkomst- eller kapitalkonto?