Hur lägger jag in tillgångar från Opti / LYSA / Fundler / Avanza / Nordnet eller liknande?

Fråga till supporten idag:

Hur lägger jag in tillgångar från Opti?

När det gäller tillgångar så kan man utifrån Spirectas perspektiv gruppera dem i två typer:

  • Tillgångar i form av “transaktionskonto” där det kommer pengar in och ut
  • Tillgångar i form av “sparande” där man flyttar in pengar, de “arbetar” och man sällan tar ut dem.

I Spirecta lägger man till dessa två tillgångar på samma sätt via Administrationsvyn (“Administrera => Tillgångar”):

  1. Gå till Administrera
  2. Tillgångar
  3. Lägg till tillgång

Se bild nederst eller läs i kom-igång-guiden i steg 3 “Skräddarsy dina tillgångar”. Opti är likt andra tillgångar såsom LYSA, Avanza, Nordnet, Aktiespar, Fundler m.m. mest likt den andra typen av tillgång - dvs. en tillgång som man för över pengar till och där sedan värdet förändras för att någon gång i framtiden ta ut pengar från.

Värdet på denna typ av tillgång uppdateras på två sätt:

  1. Månadssparandet till tillgången bokförs när man importerar data på “från-kontot”. T.ex. om jag får in min lön till mitt Swedbank-konto så har jag en automatisk överföring till Opti via autogiro. När jag importerar Swedbank-kontot då bokför jag autogiro-överföringen till Opti som en överföring från Swedbank till opti.

  2. Värdeförändringen på OPTI bokför jag genom “Uppdatera”-värde funktionen i “Administrera => Tillgångar => Uppdatera” (eller Nuvärde).

Så ordningen hur jag rekommenderar att man jobbar är att man:

  1. Först importerar man data från alla transaktionskonton (i mitt fall Swedbank) så att jag får med månadssparandet.

  2. Därefter uppdaterar jag värdet på tillgången via uppdatera-funktionen.

Då har man både lagt in tillgången och fått rätt värde på den. Om det är så att du upplever att det blir fel värde på en tillgång, då rekommenderar jag att läsa denna artikeln:

Frågor eller funderingar? Återkom med en kommentar. :slight_smile:

Lycka till!
Jan

PS. Man ska alltså INTE försöka ansluta med BankID till LYSA, Opti eller liknande. Det blir ofta bara fel utifrån bokföringsperspektivet. Ovan är korrekt sätt att göra det på.

Bild 1. Lägg till en ny tillgång som t.ex. Opti eller LYSA

Bild 2. Uppdatera värdet på en tillgång