Hur nog ska man vara när man bokför t.ex. ett inköp på Rusta som både är heminredning och prylar?

Säg att jag handlar på Rusta och där köper både verktyg som jag har en egen kategori för och några andra saker som egentligen skulle kunnat bokföras som heminredning?

Jag brukar säga att det handlar om vad man vill mäta och vad man är ute efter i Spirecta eftersom det inte finns något rätt svar. :slightly_smiling_face:

Men så här resonerar jag personligen: på temakvällen om privatekonomiska nyckeltal så sa Charlie något som jag tyckte var väldigt klokt:

Mät eller analysera inte något som du inte är beredd att göra något åt.

Det vill säga att frågan kommer ner till - kommer jag att agera annorlunda för att jag skulle dela upp kostnaden på två kategorier istället för en? T.ex. i mitt fall att jag skulle dela upp glödlamportna på ICA-kvittot från matkostnader? Nej. det hade jag inte.

De intressanta frågorna i mitt liv som jag vill ha Spirectas svar på är:

  • Vad är mina totala utgifter?
  • Hur beter sig mina utgifter över tid?
  • Vilka är de stora utgifterna?

Ingen av dessa frågor kommer påverkas av att jag särredovisar glödlamporna från blöjorna från kyckligen på ICA. Alltså särredovisar jag inte det.

Variation: ett undantag där jag hade kunnat tänka mig att särredovisa det är t.ex. om jag hade ett spel i mitt liv som heter: “Jag vill vara mer romantisk”. Utifrån tesen som vi också sa på temakvällen att “Det som blir mätt blir gjort” och “Mät det som du vill mäta din framgång i”, då skulle man kunnat göra en utgiftskategori som heter “Romantik-relaterade utgifter”.

Skulle jag då köpt blommor, choklad eller ostbricka på ICA jämte blöjor, då hade jag särredovisat kostnaden för det romantiska på det egna kontot. Just för att jag vill se huruvida jag är framgångsrik i det romantiska spelet eller inte. :slightly_smiling_face: