Hur ska jag göra för att få rätt summor på mina konton?

Fråga till supporten idag:

Hur ska jag göra för att få rätt summor på mina konton? Ska jag bara ändra summorna? Om samma överföring står på två konton (från och till), blir det dubbelt då?

Det är väldigt vanligt att när man börjar använda Spirecta att man inte får rätt summor (saldon / balanser).

Vanligt misstag: felaktigt startvärde

Det andra vanliga misstagetär att man har en så kallad felaktig ingående balans när man börjar importera från ett konto. Som alla professionella bokföringsverktyg är saldot eller summan på ett konto summan av alla tidigare transaktioner. Därför är det viktigt att man anger korrekt startvärde innan man börjar.

T.ex. om man börjar importera från 1 januari ett enskilt år, då måste man ta startvärdet per de 31 december. Då kommer saldot att bli rätt från och med 1 januari om man importerar transaktioner.

Vanligt misstag: dubbla överföringar

Det beror ofta på att man har tagit med överföringar två gånger - särskilt om man importerat kontoutdrag från både FRÅN- och TILL-kontot. Då kommer beloppet på FRÅN-kontot minskas två gånger och TILL-kontot kommer ökas två gånger.

Lösning: korrekt i Spirecta är att bara importera överföringar en gång. Antingen på från-kontot eller på till-kontot.

Hjälp på vägen:

Hjälp på vägen att korrigera

Det är inga problem att korrigera balanser i efterhand. Det finns flera olika sätt. Antingen försöker man hitta felet var det har uppstått, eller så kan man lägga in en korrigeringstransaktion i efterhand.

Mer information finns:

Boka ett digitalt möte

Om du fastnar och inte får rätt på det, hör av dig till oss på supporten så hjälper vi till. Det går ofta relativt snabbt för oss att lägga in en korrigeringstransaktion per ett visst datum.