Hur ska jag göra för att få rätt summor på mina konton?

Fråga till supporten idag:

Hur ska jag göra för att få rätt summor på mina konton? Ska jag bara ändra summorna? Om samma överföring står på två konton (från och till), blir det dubbelt då?

Det är väldigt vanligt att när man börjar använda Spirecta att man inte får rätt summor (saldon / balanser).

Vanligt misstag: felaktigt startvärde

Det andra vanliga misstagetär att man har en så kallad felaktig ingående balans när man börjar importera från ett konto. Som alla professionella bokföringsverktyg är saldot eller summan på ett konto summan av alla tidigare transaktioner. Därför är det viktigt att man anger korrekt startvärde innan man börjar.

T.ex. om man börjar importera från 1 januari ett enskilt år, då måste man ta startvärdet per de 31 december. Då kommer saldot att bli rätt från och med 1 januari om man importerar transaktioner.

Vanligt misstag: dubbla överföringar

Det beror ofta på att man har tagit med överföringar två gånger - särskilt om man importerat kontoutdrag från både FRÅN- och TILL-kontot. Då kommer beloppet på FRÅN-kontot minskas två gånger och TILL-kontot kommer ökas två gånger.

Lösning: korrekt i Spirecta är att bara importera överföringar en gång. Antingen på från-kontot eller på till-kontot.

Hjälp på vägen:

Hjälp på vägen att korrigera

Det är inga problem att korrigera balanser i efterhand. Det finns flera olika sätt. Antingen försöker man hitta felet var det har uppstått, eller så kan man lägga in en korrigeringstransaktion i efterhand.

Mer information finns:

Boka ett digitalt möte

Om du fastnar och inte får rätt på det, hör av dig till oss på supporten så hjälper vi till. Det går ofta relativt snabbt för oss att lägga in en korrigeringstransaktion per ett visst datum.

Ett tillägg med guide för att hitta transaktioner som är fel. Ofta kan man ha flera transaktioner som är fel under flera månader. Man kan ha satt ett startvärde men efter några månader så blir det fel värde på kontot i spirecta ändå. Det är ofta någon transaktion man glömt lägga in, felkategoriserat eller bara skrivit fel värde. Att hitta den transaktionen bland alla transaktioner är svårt. Här är en metod som jag använder mig av.

Valfri metod för att rensa bort och hitta "outliers"
 1. Sortera listan på belopp, först minst till stort.
 2. Notera om transaktionerna är rimliga, går de till rätt konto?
 3. Sortera på stort till minsta, kolla om det är rimliga värden.

Du behöver ett kontoutdrag för perioden då du vill att det ska bli rätt, helst i excel men pdf eller papper funkar.
Öppna tillgången och visa alla transaktioner


 1. Notera värdet på kontot i spirecta den 1 varje månad.
 2. Notera värdet på kontot i banken den 1 varje månad. (Använd kontoutdraget)
 3. Helst i excel, men papper funkar också. Beräkna skillnaden mellan spirecta och kontoutdraget för varje månad.
  Alltså Värdet på spriecta 1 januari - Värdet på bankkontot 1 januari.
 4. Gör det för alla månader. Så att du får en lista som denna
  image

De månader då skillanden mellan spirecta och bankkontot ändras har du transaktioner i spirecta som är fel. I bilden är de gulmarkerade. Är saldot fel den 1 februari har det skett en transaktion i januari som är felaktig.

Nu kan du antingen jämföra alla transaktioner i spirecta den månaden med kontoutdraget eller fortsätta med samma metod fast för den månaden. Jämför saldot 1a, 10e, 20e och 30e.

Det här är även en bra metod om du lägger till transaktioner i efterhand. Om du har lagt till alla transaktioner i år och vill få in förra året också. Då kommer det bli fel, denna metod kan hjälpa att hitta felet eller hur mycket man ska balansera för att det ska bli rätt.

1 gillning