Hur skall man hantera "inkomster" som skatteåterbäring?

Fråga som kom in till supporten precis:

Hur skall man hantera “inkomster” som skatteåterbäring? Vilken kategori fungerar bäst?

Det är alltid de enkla frågorna som är kluriga. :sunglasses:

Det snabba, praktiska och inte helt korrekta svaret som rekommenderas

Bokför in det på t.ex. “Övriga inkomster och gåvor” eller något annat övrigt-konto. Det är enklast.

Det korrekta svaret från ett bokföringsmässigt perspektiv

Det mest korrekta sättet, rent bokföringsmässigt, är ju att det inte är en intäkt. Det är ju att du har betalat in för mycket skatt till Skatteverket som de nu återbetalar. Du får alltså inga nya pengar, utan det var ju dina pengar från början.

Problemet med att översätta ovanstående resonemang är att det kräver att man egentligen i Spirecta håller koll på sitt skattekonto och om man har ett överskott eller underskott på det. Det vill säga om jag är skyldig SKV pengar eller om de är skyldiga mig pengar. Ungefär så som företag gör varje månad.

I det fallet skulle det ju inte bokföras alls som en intäkt utan bara en förändring i saldo mellan ditt skattekonto och ditt konto som du fick in pengarna på. Det vill säga att transaktionen skall inte alls in i Resultaträkningen (inkomster & utgifter) utan ska hållas inom Balansräkningen (tillgångar och skulder).

Så tänker jag, hur tänker du som läser?

Tack! Då var det som jag misstänkte. Enkelt om man vill ha koll och mer avancerat om man vill ha kontroll.

Så tänker jag också. Och därmed så bör man även särredovisa (brutto-) inkomst och den skatt man betalar på sin (brutto-) inkomst. Se vidare mitt resonemang i mitt inlägg om “Ska man jobba med netto- eller bruttolön och ha skatt som en utgift?

Jag använder utgiftskategori “5901 Skatter” för extra skatteinbetalning i samband med deklarationen. Om jag skulle få skatteåterbäring skulle jag välja transaktionstypen “Återbetalning” mot utgiftskategori “5901 Skatter”.