Kan inte logga in med BankID, det står att QR-koden inte är godkänd av bank-id-appen

Kan inte logga in med bank-id på Sparbanken, det står att QR-koden inte är godkänd av bank-id-appen. iOS

Tyvärr beror det här på något fel i kommunikationen med banken. Min rekommendation är att försöka använda den semi-automatiska importen.

Det fungerar alltid eftersom vi har 100 % kontroll på den processen.

För förståelse av bakgrunden

När det gäller den automatiska importen så får vi inte ansluta till banken direkt då vi inte har rätt tillstånd från Finansinspektion (de kostar ett par hundra tusen). Därför köper vi in den tjänsten från en leverantör Tink.

Vad som händer i Spirecta är att Spirecta inititerar en anslutning till Tink (rutan som dyker upp med personnummer / QR-kod) och därefter ansluter Tink till banken. Banken svarar till Tink som skickar datan till oss. Ungefär enligt bilden nedan.

Det gör tyvärr att det är många felkällkor - hos banken, hos Tink, hos Spirecta eller någonstans i kommunikationen mellan. Det är därför Spirecta inte är beroende av ovan ska fungera och det finns många olika sätt att importera:

Det där råkade jag också ut för, sen läste jag instruktionen lite noggrannare och använde KAMERAN och inte Bank-ID för för Tinks QR-kod. Då länkas man vidare till Bank-ID och därefter går allt som en dans.

1 gillning

Ja, tyvärr behöver man läsa vad den vill ha. Det kan till och med hända att den byter från en vecka till en annan. Det ligger mycket hos vår leverantör Tink tyvärr. Allt som dyker upp i rutan där man anger personnummer, qr-kod ligger tyvärr utanför min kontroll på Spirecta… :cry: