Kärt barn har många namn, benämningen av konton varierar

Benämningen av vad detaljnivå-vyn för utgifts och inkomstkonton varierar i olika rapporter och på olika ställen.

Det finns kategorigrupper och kategorier för utgifter och inkomster. Kategorier benämns ibland dessutom som konto, vilket egentligen är det korrekta? För i bokföringssammanhang har vi konton vi bokför inkomster och utgifter mot.

Tex kategorigruppen ”Fordon” innehåller kategorierna (eller är det konton?) ”försäkring” och ”service”.
När man sorterar på antingen grupp eller kategori heter det olika beroende på rapport.


Här har vi det skummaste, kategori heter ”detaljerade” i resultaträkning.

I budgetsammanhang heter det oftast kategori men när man ändrar i budgeten blir det (korrekt) konto.
När man lägger till en transaktion heter det också konto.

Jag tycker det inte gör något i om det varierar mellan konto och kategori. Men det bör inte variera mellan rapporterna. Jag tycker konto funkar och kontogrupp. Det är tydligt om man vet att konto i det här sammanhanget är ett bokföringskonto. Kan man inte skilja på bankkonto och ett konto är kategori bättre.

Sammanfattning

Förlåt för den flummiga titeln men jag kände att det behövdes :blush:

Tack. Ska se till att det ordnas. :+1:

Tänker att vi kallar det konsekvent för kategorigrupp och kategori. Känns väl rimligast?

Ja det är ju konsekvent med kategori. :slight_smile:

Hittade en till, förklara skillnaden mellan ”utgiftskategorier” och ”kategorigrupp”

Klickar man på en av dem så kommer man till resultatrapport för utgiftskategori. Borde inte det vara kategorigrupp bara?

Dessutom så vill jag ha den rapporten tillgänglig via rapportmenyn! Och det ska vara ett klick att byta kategori :slight_smile: och den ska kunna bryta upp i sina ingående kategorier.

Det ska fixas till! Återkommer.

1 gillning