Kraftig diff på konton och önskan om valutakonto

Jag har kraftig diff på mina konton, dvs riktiga kontot hos banken och Spirecta. @janbolmeson du nämnde att justera detta med extra transaktion, men i mitt fall handlar diffen om 1000-tals kronor, anser att det blir tokigt i uppföljningen om jag bokför dessa som inkomster/utgifter. Nu har jag ändrat mina konton att tillåta direktuppdatering. Antar att jag gör nått grundfel eftersom diffarna blir så stora.
Några tips och tricks kring detta?

PS. feature request: valutasupport. Primärt, USD och EURO DS. :slight_smile:

//Christoffer

Hej @Christoffer-Italia,

När det gäller diff på balanserna så skulle jag i första hand rekommendera följande artikel i forumet:

Sedan skulle jag även försöka identifiera var och varför den uppstår. Mina gissningar är:

  • Ej korrekt valutaomvandling
  • Importerat överföringar och tagit med dem på båda “från”- och “till”-kontot. Då dubblas ju balansen utan att inkomster / utgifter förändras.

Njae… det måste hanteras enligt bokföringsprinciper som är att man väljer en bokföringsvaluta som man gör all bokföring. När du importerar ett konto i en annan valuta så kan du enkelt omvandla genom att multiplicera / dividiera så att du får rätt kurs.

Alternativt så får man ha två spirecta-konton med olika valutor. Men då får man ju problem genom att man inte kan se någon aggregerad vy.

1 gillning