Kuvert-budget i Spirecta

Hej!

Efter några år med YNAB och därefter Banktivity har jag börjat snegla åt Spirecta. Ser lockande ut med ett verktyg som är anpassat efter svenska förhållanden.

Men en sak som jag gillat med både YNAB och Banktivity är “kuvert-budget”, ett sätt att fördela utgifter över tid genom att öronmärka pengar till exempelvis kvartsvisa amorteringar av bolån. Genom funktioner för att skapa digitala kuvert är det både i YNAB och Banktivity möjligt att fördela tillgångar på lönekontot så att man vet vad de är tänkta att användas till och inte luras att tro att man plötsligt har pengar över att spendera på vad man får lust till.

Finns stöd för detta i Spirecta? Jag har letat efter en manualsida för budgeten, men hittar ingen i forumet.

Skulle du vilja utveckla resonemanget lite eller ge mig någon bra länk, så kan jag kolla på det. :slight_smile:

Just nu fungerar budgeten mer enligt en klassisk bokföringsmodell. Det borde ge möjligheterna till en kuvert-metod om man bara anpassar kategorierna rätt.

Ger min syn på hur YNAB är tänkt att fungera.

Egentligen kan man se budgetkategorierna i YNAB som en egen dimension. De ska tala om vad alla befintliga pengar på de konton man följer upp inom budgeten ska användas till. (Man kan också ha konton som ligger utanför budgeten. T.ex. för mer långsiktigt ospecificerat sparande.) Grundtanken är att man skapar en ”ny” budget varje månad, helst i samband med att man får in lön. Man har fyra principer i introduktionsmaterialet som hjälpt mig att komma igång med deras verktyg.

Första principen är att man bara ska budgetera de pengar som faktiskt finns på de konton man följer upp inom budgeten. Alla kronor ska få en arbetsuppgift, och inga arbetsuppgifter ska vara ”obemannade”.

Andra principen är att periodisera stora utgifter och budgetera för kommande användning. Till sin hjälp kan man sätta upp mål som påminner när man budgeterar.

Tredje principen handlar om att leva i verkligheten. Budget är en plan. Planer är till för att följas och förändras. När, inte om, man är på väg att överskrida en budgetkategori, behöver man flytta pengar från en eller flera andra budgetkategorier.

Fjärde principen handlar om att pengar ska åldras. Den här månadens utgifter ska betalas med förra eller förr-förra månadens inkomster. För stora årliga utgifter ska man använda pengar som kommit in under tolv månader.

(För egen del har jag inte riktigt kommit i mål med fjärde principen och fuskar med första principen 24 dagar av 30. Jag använder ett kreditkort för löpande utgifter och budgeterar ett underskott på runt 80-90% av lönen fram till den 25:e varje månad.)

1 gillning

Bra sammanfattning @MSbgh! Jag håller med om att kuvert och budgetkategorier är två olika infallsvinklar på privatekonomin. Stora överlapp dem emellan, men ändå med viktiga skillnader. Min erfarenhet är att budgeten fungerar bra som långsiktig planering och uppföljning, medan kuverten är det bättre verktyget i den löpande vardagen och som lättast svarar på frågan “Har jag råd att köpa X?”.

En digital kuvertbudget är en digital kopia på en fysisk: När du fått din lön i kontanter gick du hem och fördelade pengarna i ett antal kuvert. Ett för hyran, ett för maten, ett för kläder, ett för förbrukningsartiklar, ett för hygien, ett för semestersparande och så vidare.

Om jag vill köpa ett par jeans som kostar mer än vad som finns i mitt klädkuvert har jag två alternativ:

  1. Vänta tills det finns tillräckligt mycket pengar i kuvertet.
  2. Flytta pengar från ett annat kuvert.

Vad en digital kuvertbudget låter mig undvika är att flytta pengar mellan kuvert utan att jag egentligen är medveten om att det är det jag gör. Om alla pengar ligger och skvalpar i ett enda kuvert är det lätt att tro att det finns pengar till de där nya byxorna när det egentligen är så att en stor del av pengarna som finns på buffertkontot i banken kommer behövas till CSN-inbetalningen om en månad och till amorteringen på bolånet om två.

YNAB och Banktivity har kuvert inbyggda som komplement till den mer traditionella budgeten (vilket jag gissar är den funktion som finns i Spirecta). Men jag tror inte att det är en särskilt komplicerad finess att lägga till. Nu har jag inte testat än, men skulle jag ge Spirecta en chans kommer jag försöka att köra mina kuvert i ett Excel-blad vid sidan av och uppdatera det en gång i månaden.

I det Excel-bladet skulle jag skapa månadsvisa kolumner och på raderna lägga till de utgiftskategorier som jag lägger upp i Spirecta. Men jag skulle också lägga till några extra, som Hink 1, Hink 2 och Hink 3 och kanske ytterligare några specialkuvert som jag vill ha vid sidan av mina budgetkategorier. Kanske någon vill ha ett “Lyxkant i vardagen”-kuvert, som sedan kan användas för ett köp som bokförs som Nöjen, Mat eller Resor i den vanliga budgeten, beroende på hur man väljer att sätta lyxkant på vardagen.

Excelarket skulle sedan uppdateras efter varje månadsskifte. Föregående månad skulle fördelas i kuverten (det vill säga att beloppen på varje rad skulle ökas med den summa som jag “stoppar” i kuverten) och sedan skulle jag subtrahera föregående månads köp ur respektive kuvert. Slutligen göra eventuella omflyttningar mellan kuvert (från Lyxkant till Mat, som ett exempel). När de här operationerna var avklarade skulle jag för varje rad se hur mycket som finns i respektive kuvert och därmed hur mycket pengar jag faktiskt har att spendera. Finns det för lite pengar i ett kuvert i förhållande till ett inköp jag vill eller behöver göra måste jag hitta ett annat kuvert som jag är beredd att flytta pengar från.

Eftersom jag tror att det skulle vara lätt att göra det här i ett Excel-ark för hand borde det också vara förhållandevis enkelt att lägga till det som funktion i Spirecta. Åtminstone tycker jag att det skulle vara ett värdefullt tillägg!

Om det inte är uppenbart vilka fördelarna med kuverttänket är, fråga gärna igen. Det mest troliga är nämligen i så fall att jag misslyckats med att förklara dem. Jag har svårt att tro att någon inte skulle tycka att det är till stor hjälp när man väl förstått tänket. :slight_smile:

Det här är ju i grunden en ”periodisering” som man ju på sätt och vis gör när man har sin budget och inte spenderar hela det budgeterade beloppet varje månad. Man ser det först i efterhand när man kollar på snittet-att utgifterna matchar budgeten.

Jag håller med om att man skulle vilja se det, gjorde också en post på ämnet:

Jag har fick ingen lösning.

1 gillning

Japp, ser helt klart ut att vara samma funktionalitet som jag efterlyser!

Yes! Jag använder YNAB och vill också ha möjligheten att göra budget på samma sätt.