Målet är kanske inte att ha lägsta möjliga utgifter ?🤔💰

I Spirecta kan du kategorisera dina inkomster och utgifter som aktiva eller passiva. I grunden handlar det om att “koppla” dem till ett perspektiv av energi. Det ger en möjlighet att ställa sig frågor som:

  • Hur mycket (livs)energi gav den här utgiften mig på en skala 1 - 100? Dvs. hur aktiv var den?
  • Hur stor andel av mina utgifter går till sådant som ger mig energi?
  • Hur kan jag maximera mängden “emotionell avkastning” på de kostnader som jag har?

På det här sättet kan jag se till att styra mina kostnader i linje med sådant som är viktigt för mig. Vi tenderar nämligen aldrig ångra en utgift till något som gick i linje med något som är viktigt för oss. För någon kan det vara att vara generös mot sina vänner, att bjuda på middag, lägga pengar på en resa, barnen eller något liknande.

Det andra perspektivet är att man kan resonera kring aktiva och passiva utgifter som:

  • Passiva utgifter: de utgifter som är “obligatoriska” i mitt liv och jag inte kan välja bort.
  • Aktiva utgifter: “rörliga” utgifter som jag kan välja att ha eller inte.

Genom att göra denna förenklade uppdelning så kan man dra en mängd slutsatser. T.ex. kan man titta utifrån ett trygghetsperspektiv, vilka är de passiva utgifterna som jag kommer ha även om jag skulle ligga sjuk en hel månad i sängen. Det vill säga vilken är nivån av utgifter som jag alltid kommer att ha och inte kan påverka på ett enkelt sätt.

På samma sätt kan man då resonera kring - att det gör ju inte så mycket om man har aktiva utgifter på månadsbasis. För i händelse av en ekonomisk chock, så kan man ju dra ner dessa direkt från en månad till en annan, eftersom de är just “aktivt” valda.

Därav att man kanske automatiskt inte behöver gå på sanningen som ofta lever i privatekonomivärlden:

  • Ju lägre utgifter, desto bättre.

Utan snarare:

  • Ju lägre PASSIVA utgifter, desto bättre.

Sedan kan man använda de aktiva utgifterna för att göra livet rikare. För vår upplevelse från att ha jobbat med många av er, är att vi som sparar pengar, är intresserade av privatekonomi, där är risken överhängande att man kommer att dö som rikast. Om vi då kopplar att vi har använt livsenergi till att skapa inkomsterna, så kan man fråga sig hur skapar jag bäst balans i livet?

Håller du med om ovan? Eller, än hellre, håller du inte med? Skriv gärna en kommentar i forumet! :slightly_smiling_face:

Nästa steg:

Aktiva och passiva utgifter är del av den digitala temakväll för maj som du kan läsa mer om här:

1 gillning