Märka transaktion som "vet ej, måste kolla"

När jag går igenom månadens transaktioner vet jag inte alltid vad allt är för något. Kanske måste jag fråga min fru, eller så kommer jag bara inte riktigt ihåg på rak arm. Nu hanterar jag det så att jag lagt en kategorigrupp som heter “special (utgift)” respektive “special (inkomst)” och underkategorin “utredas”. Men det är lite bökigt att måsta söka fram dessa transaktioner och ändra när jag snokat rätt på vad det är för transaktion. Böket förvärras av att man inte kommer tillbaka till samma transaktionslista som man sökte fram nyss, när man klickar på “till föregående vyn”. Då måste man alltså klicka fram rätt kategori igen för att kategorisera nästa “vet ej”-transaktion, och det måste man göra för alla, en och en.

Eftersom jag misstänker att det är rätt vanligt att man inte har fotografiskt minne - hade man inte kunnat tänka sig att lägga en kryssruta “vet ej” eller liknande på importen och därefter få en extra flik för detta bredvid “ej godkända” ? Se bild

4 gillningar

Jag håller helt med om detta! Nu brukar jag bara slänga dom i övrigt kategorin men detsamma gäller ju där när man ska söka och fixa dom.

Tja! Jag tycker “Övrigt” kategorin funkar utmärkt för ändamålet, som en tillfällig “slask”.

Hur man gör i professionell bokföring (läs: företag) så har man ett så kallat observationskonto (“obs-konto”) där man bokför allt som är otydligt. Därefter ser man till att med jämna mellanrum rensa obs-kontot.

I Spirecta är det enklaste att man använder den förskapade “Övrigt / oidentifierat”-kategorin som obs-konto. Man kan ju självklart döpa om det till “vet ej, måste kolla” också om man vill. :slightly_smiling_face:

Sedan kan man ju alltid plocka fram alla transaktionerna i den kategorin om man vill boka om dem i framtiden, genom att:

  1. Klicka på kategorin i utgifter under inkomster och utgifter (bild 1)
  2. Välja kategorin med hjälp av det avancerade filtret i “Alla transaktioner” (bild 2)

Bild 1. Välj kategorin i “inkomster och utgifter”

Under “Utgifter” så kan du välja kategorin beroende på hur du har döpt den. Här är en bild på min.

Bild 2. Välj kategorin i det avancerade filtret i “Alla transaktioner”

Använd det avancerade filtret i “alla transaktioner”-vyn för att välja din kategori med transaktioner som behöver kollas upp.

Bild 3. Lista på alla transaktionerna som behöver kollas upp

1 gillning