Ny tidsperiod i periodväljaren: 12 månader från senaste transaktionsdatumet

Fortsätter diskussionen från Ställer in tid i "Resultat över tid"-rapporten - kollar en transaktion - tidsinställning borta:

Tack för ditt inspel @jpjp, men kan du hjälpa mig med syftet och hur det skiljer sig från de två fördefinierade perioderna:

  • Rullande 12 månader
  • Rullande 12 månader (exkl) - dvs. den som exkluderar innevarande månad

Så kan jag kolla på det? :slight_smile:

1 gillning