[Önskemål]: De bra frågorna att ställa sig borde komma i verktyget

Med avseende på:

De frågor du ställer dig själv verkar vara ganska nytta frågor. Finns det möjlighet att bygga in dem i spirecta för att göra det enkelt och strukturerat för användaren att ställa sig dessa frågor och att besvara dem efter importer och värdeuppdateringar? Förstår att frågelistan kanske kan modifieras, men jag tänker att principen kvarstår.

Bra förslag! Funderar på att man borde få in det på respektive rapport, eller kanske som någon checklista. Låt mig få fundera och återkomma. :+1: