[Önskemål]: Kontourval i resultat- och balansrapporterna

Jag tror funktionen att avgränsa vilka tillgångar man vill inkludera i resultat- och balansrapporterna skulle vara bra. Eventuella transaktioner som går till/från tillgångar man har valt till tillgångar utanför urvalet räknas i så fall som inkomster/utgifter. Detta stämmer säkert inte ur ett bokföringsperspektiv, men ur ett hushållsperspektiv så tror jag det skulle vara mer vettigt.
Genom att göra detta skulle man bland annat:

  • Kunna se och jämföra hur mycket som lades på amorteringar/sparande/investeringar i resultatrapporten
  • Kunna följa sin förmögenhetsutveckling i balansrapporten med ett snävare urval, t.ex. exkludera pensioner (vilka inte är så intressanta att följa upp om man har flera decennier kvar till pension)

Kanske går det även att få in det här i budgetrapporten på något sätt.

Tack för förslaget. Ska fundera på hur vi kan göra det här.

Redan nu går det att i graferna med de grupperade staplarna att klicka bort vissa delar. Exempel:

1 gillning

Kan du hjälpa mig med hur du tänker här? Jag förstår tyvärr inte helt och hållet.

Absolut.

Ta en exempelanvändare med de fyra tillgångarna Betalkort, Lönekonto, Bolån och ISK. Varje månad amorteras 2000 på bolånet, och 4000 flyttas till ISK.

Väljer man att endast se kontona Betalkort och Lönekonto i resultatrapporten så kommer alla transaktioner som sker på de kontona att visas rapportens olika fält. Så matinköp, telefonräkning och annat finns med. Men eftersom två transaktioner (bolåneamorteringen och månadssparandet) rör sig utanför denna gruppering av två valda konton så presenteras de som minus-poster.

Blev det tydligare?

Absolut. Jag har redan idéer på hur jag kan lägga till en vy till som analyserar transaktionerna lite också. :+1:

@janbolmeson har du funderat något mer? :blush:
Det där är en funktion som jag skulle vilja ha i alla rapporter, dessutom så man kan spara sitt val. Så man kan spara en visning av vissa konton och välja samma konton i en annan rapport med ett klick.

Just nu ligger allt sådant här lite på paus.

  • Varun jobbar med alla fixarna som du och de andra kommer in med
  • Pavel kör den automatiserade tink-importen

Själv är det tyvärr mycket jobb på bloggen så jag har inte riktigt kunnat prioritera det. Min planering är att januari är det live-körning av automatiska importer och få det stabilt, sedan i februari / mars återupptar vi ny-utveckling av funtioner.

1 gillning