[Önskemål]: Kunna välja vilka kategorier som ska ingå i en rapport

Med avseende på:

Tänker för min egen del att ovan mer komplicerade sätt är en bra väg för att över tid se vad mina tillgångar bidrar till och därmed öka motivationen för investering. Dock är jag fortfarande intresserad av att hålla koll på min sparkvot, hade varit härligt med en extra knapp i resultatrapporten (eller annan rapport) där en kan klicka i och ur de inkomstkategorier en vill att rapporten ska ta med. Exempelvis välja bort värdeförändringen som inkomskategori för att se sparkvoten mellan inkomster/utgifter exkluderat inkomst från kaptial. Då får man med lite av det gamla och mer korrekta sättet :slight_smile:

3 gillningar