Överföring från lönekonto till sparkonto - hur bokför jag det?

Fråga till supporten precis:

Jag överför då och då pengar fr. mitt lönekonto till ett sparkonto och just den transaktionen bokförs som ett minusbelopp i kontoutdraget i lönekontot. Ska j ändra det i Spirecta till ett plusbelopp och klassa det om en “övrig inkomst”?

En överföring är varken en inkomst eller utgift utan just bara en överföring. Hur man gör i det här fallet är alltså:

  1. Se till att du har “Lönekontot” som en skapad tillgång i Spirecta
  2. Se till att du har “Sparkonto” som en skapad tillgång i Spirecta
  3. Lägg in en överföring från Lönekontot till Sparkontot.

Instruktion för att lägga till en tillgång:

Rent praktiskt gör du som följer:

Alternativ 1) När du importerar Lönekontots kontoutdrag (rekommenderas)

När du importerar t.ex. lönekontots kontoutdrag, då väljer du “Överföring från Lönekonto till” i rullistan för transaktinostyp och i den andra listan väljer du sparkontot.

Se bild nedan:Alternativ 2) Lägg till överföringen manuellt

Du kan även lägga till transaktionen manuellt via guiden för “Lägg till transaktion”. Då väljer du “Överföring mellan två konton”


Hoppas det var ett tydlig svar på frågan. Återkom annars i kommentarerna. :+1:

@janbolmeson På detta temat undrar jag vidare om det är så att det finns villkor som måste uppfyllas för att transaktionen “överföring mellan konton” ska funka optimalt. Om jag för över pengar mellan två bankkonton, från bankkonto 1 till bankkonto 2, och jag bokför i spirecta transaktionen för tillgången bankkonto 1 som en överföring FRÅN det kontot, finns det då ett behov av att jag bokför transaktionen i tillgången bankkonto 2 som en överföring TILL det kontot? Eller tvärtom, finns det behov av att jag enbart bokför transaktionen som “överföring mellan konton” på en av tillgångarna? Kanske enklare formulerat: Om jag bokför en transaktion som en överföring till/från en tillgång, behöver jag tänka på eller göra något särskilt för att det ska bli rätt?

Hoppas det går att förstå frågan. Säg till om bättre förklaring önskas :stuck_out_tongue:

Hej @Emil,

Jag vet inte om jag förstår frågan fullt ut. Men om jag gissar och gör ett litet antagande. Säg att vi har två konton. Ett på Swedbank och ett på SEB. Då kommer kontoutdragen se ut som följer:

Swedbank konto

  2020-10-31 Överföring till SEB-konto    -1 000 kr

SEB konto

 2020-10-31 Överföring från Swedbank-konto    1 000 kr

Om jag nu importerar både från SEB och Swedbank (som man bör) då blir det problem eftersom man får en dubblett. Därför varnar faktiskt Spirecta för det här i import-läget.

Så den ska inte importeras annars blir det fel på saldona. Hoppas att det var svar på din fråga.

Jo precis, jag tror det var svar på frågan. Slutsatsen blir då att om man importerar kontoutdrag från båda konton så behöver man vara vaken på att samma överföring inte ska bokföras på båda kontoutdragen, då blir det en dublett. Kan låta jobbigt, MEN, spirecta hjälper mig genom att själv märka av dessa dubletter, påpeka dem åt mig, och då kan jag enkelt ta bort den ena transaktionsraden själv. Låter det som en korrekt tolkning?

Precis så är det @Emil. :+1: