Överföring "till" konto visas som en överföring "från"

En överföring mellan bankonton hos Länsförsäkringar visas som uttag (överföring från) istället för insättning (överföring till) som det ska vara.

Det blir rätt när jag använder importerar data med kopiera+klistra-metoden.

Skärmdump som visar både auto-import (överst) och manuel kopiera+klistra import (nederst) för samma data.

Transaktionen visad hos Länsförsäkringar

Rådata för transaktionen webbläsaren får vid semi-autoimport. Jag har obfuskerat bort lite ID-värden.

  {
    "title": "Eut",
    "date": "2021-01-27",
    "type": "transfer",
    "amount": 1000,
    "suggested_account": null,
    "raw_string": "{\"accountId\":\"foo1\",\"amount\":1000,\"categoryId\":\"d8f37f7d19c240abb4ef5d5dbebae4ef\",\"categoryType\":\"TRANSFERS\",\"date\":1611745200000,\"description\":\"Eut\",\"formattedDescription\":\"Eut\",\"id\":\"foo2\",\"inserted\":1613820130000,\"lastModified\":1613820130658,\"merchantId\":null,\"notes\":\"\",\"originalAmount\":1000,\"originalDate\":1611745200000,\"originalDescription\":\"EUT\",\"payload\":{\"TRANSFER_ACCOUNT\":\"foo3\",\"TRANSFER_TWIN\":\"foo4\"},\"pending\":false,\"timestamp\":1613820130270,\"type\":\"TRANSFER\",\"userId\":\"foo5\",\"upcoming\":false,\"userModifiedAmount\":false,\"userModifiedCategory\":false,\"userModifiedDate\":false,\"userModifiedDescription\":false,\"userModifiedLocation\":false,\"currencyDenominatedAmount\":{\"unscaledValue\":10000,\"scale\":1,\"currencyCode\":\"SEK\"},\"currencyDenominatedOriginalAmount\":{\"unscaledValue\":10000,\"scale\":1,\"currencyCode\":\"SEK\"},\"parts\":[],\"internalPayload\":{},\"partnerPayload\":{},\"dispensableAmount\":1000,\"userModified\":false,\"identifiers\":{\"providerExternalId\":null}}",
    "is_duplicate": false,
    "tink_transaction_id": "foo2"
  },

Får samma problem från SEB. Har två överföringar, en +12000 och en -12000. Bägge kommer som utgiftsförslag när jag försöker med Tink-import.

Gäller det här alla överföringar? Det är så himla konstigt för när jag testar med Swedbank så får jag rätt på det med överföringarna. :cry:

Det ser bra ut för överföringar jag från från min fru som har Handelsbanken (jag har Länsförsäkringar). Dessa visas korrekt som “till” överföring.

Jag har gjort några testöverföringar idag mellan mitt sparkonto och privatkonto. Men de dyker inte upp när jag gör en ny importering (jag har tagit bort bankanslutningen och lagt till den igen). Det kanske tar en stund för nya transaktioner att dyka upp hos Tink?

Bra! Vi får försöka hjälpas åt att nysta upp var det inte fungerar.

Det borde det inte göra. Kan du testa imorgon och se? Vi håller också på och jobbar med den här buggen.

Nu kan jag se överföringarna jag gjorde igår. Och överföringen in “till” privatkontot visas tyvärr felaktigt som “från”.

Jag kan stå till tjänst med skärmdelning/styrning ifall det skulle behövas för felsökning.

(Överföring från kontot visas korrekt.)

Jag får också att insättningar till kontot syns som utgift, det varnas inte heller för dubblett om posten redan finns på kontot (inte konstigt dock om den syns som utgift istället för överföring) när man ändrat så det är korrekt. Varning för dubblett kanske inte funkar om man ändrar?

Alltså överföring från ett konto till ett annat på samma bank.
Nordea, automatisk import.
På det andra kontot syntes det korrekt som ”överföring från” medans insättningen visades som ”utgift” istället för ”överföring till”.

Klen tröst när man har Nordea och det inte funkar :joy:

Samma för mig som har Handelsbanken.
Varnar ej för vissa dubbletter och vissa överföringar TILL kontot visas som överföringar FRÅN kontot, det vill säga som en minuspost. I data.raw_account_statement från anropet till create så är dock amount ett positivt värde.

1 gillning