Rapport eller filter baserat på etiketter

Finns det något sätt att se alla transaktioner som har en viss etikett tilldelad? Eller ännu bättre ett filter i resultatrapporterna så att det går att filtrera ut t.ex. bensinkostnad för en av två bilar under en tidsperiod, där varje bil har sin egen etikett och bensinkostnad är en utgiftskategori.

Hej @Simullumis, jag tror det bästa svaret i nuläget är att skapa egna filter som du kan läsa om här.

Då kan du välja bort varje utgiftskategori och spara filterna för framtida analys. I nuläget kan du inte filtrera utifrån etiketter framgent kommer det.

1 gillning